Hội nghị quốc tế lần thứ IV
Toàn văn phát biểu chào mừng Hội nghị Quốc tế lần thứ IV của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga Toàn văn phát biểu chào mừng Hội nghị Quốc tế lần thứ IV của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga
10/05/2023
(COMINGO.gov.vn) – Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu ...
“Tổ chức phi chính phủ nước ngoài là những đại sứ giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam” “Tổ chức phi chính phủ nước ngoài là những đại sứ giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam”
10/05/2023
(Vufo) Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu đáng kể, song cũng tồn tại những thách thức trong ...
Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ IV của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ IV của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn
09/05/2023
(COMINGO.gov.vn) – Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trường Thường ...
Bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
09/05/2023
(Vufo) Ngày 13/12, tại Hà Nội, Hội nghị Quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã kết thúc tốt đẹp.
Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ được tổ chức tại Hà Nội Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ được tổ chức tại Hà Nội
08/05/2023
Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12-13 tháng 12 năm 2019.