Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
THE COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFAIRS

Requesting for Printing Service Provider

Friday, 01/12/2017, 15:36

The People's Aid Coordinating Committee (PACCOM) is looking for a service provider who can design and produce a documentation of 50 pages in both Vietnamese and English.
Service providers can send the application documentation to PACCOM ...

Đọc thêm

Recruiting translator for research paper

14/8/2017, 10:37

The Viet Nam Institute for International and Public Diplomacy Studies (VPDS) is recruiting for a translator for a paper research in multilateral diplomacy and people diplomacy.
The candidate should need the following requirements:
• Master Degree in ...

Đọc thêm

Recruiting Consultant for VPDS research project

Tuesday, 02/8/2017, 13:38
Vietnam Institute for International and Public Diplomacy Studies (VPDS) is implementing a research project on capacity of people organizations in multilateral relations. We are looking for a researcher in for the project.

Đọc thêm

Recruting for Team leader of research project

Tuesday, 02/8/2017, 13:21
Vietnam Institute for International and Public Diplomacy Studies (VPDS) is implementing a research project on capacity of people organizations in multilateral relations. We are looking for a team leader who can lead a group of expert and ...

Đọc thêm

Tổng kết Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 2013-2017

Đọc thêm
Xem tất cả


LIÊN KẾT
TIỆN ÍCH

HÌNH ẢNH

Giới thiệu các Album ảnh

THƯ VIỆN

Văn bản - Tài liệu
Top