Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
Số hiệu: 07/2010/TT-BKH
Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 30/03/2010
Ngày hiệu lực: 14/04/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc
Tệp đính kèm: Thong_tu_so_07.2010.BKH    Phu luc