Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

 

Số hiệu: 31/2014/TT-NHNN
Tiêu đề: Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực: 26/12/2014
Người ký: Phó Thống Đốc: Nguyễn Phước Thanh
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN 
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm: Thông tư 31.2014.TT.NHNN.PDF