Thẻ: Tin nổi bật

Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác PCPNN năm 2020
Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác PCPNN năm 2020

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) để tổng kết công tác năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với 63 điểm cầu Hội nghị tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung...
Đọc Thêm