Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 25/05/2020 về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
Số hiệu: 79/NQ-CP
Loại văn bản: Nghị quyết
Ngày ban hành: 25/5/2020
Ngày hiệu lực: 01/7/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm: Nghị quyết 79 ngày 25.5.2020 của Chính phủ