Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 01/01/2010 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Số hiệu: 93/2009/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Ngày ban hành: 22/10/2009
Ngày hiệu lực: 01/01/2010
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tệp đính kèm: Nghị định 93/2009/NĐ-CP