Luật số 07/2013 về phòng, chống rửa tiền

Phòng, chống rửa tiền
Số hiệu: 07/2012/QH13
Loại văn bản: Luật
Ngày ban hành: 18/06/2012
Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Tệp đính kèm: Luật 07.2012.QH13