LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM (VUFO)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (The Vietnam Union of Friendship Organizations – VUFO):
– Là tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho hoà bình và phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
– Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
– Là Cơ quan Thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Địa chỉ: 105A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội