Lạng Sơn

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỈNH LẠNG SƠN

Diện tích: 8.310,09 km2.

. Dân số: 782,1 nghìn người.

. Dân tộc: có hơn 30 dân tộc khác nhau cùng sinh sống, trong đó có 07 dân tộc chủ yếu, gồm: Nùng chiếm 43,19%, Tày chiếm 34,58%, Kinh chiếm 17,41%, Dao chiếm 3,91%, Hoa chiếm 0,33%, Sán Chay chiếm 0,40%, Mông chiếm 0,1%, các dân tộc khác chiếm 0,08%.

. Đơn vị hành chính: 10 huyện và 01 thành phố trực thuộc tỉnh với 200 xã, phường, thị trấn.

. Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp chiếm 21,17%, công nghiệp – xây dựng 23,33%, dịch vụ 51,08%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,42%.

. Cơ cấu dân cư: Dân số thành thị chiếm 20,3%, dân số nông thôn chiếm 79,7%.

. Cơ cấu lao động: Toàn tỉnh có 512,9 nghìn người trong độ tuổi lao động (chiếm 65,9% tổng dân số), trong đó lao động nữ chiếm 47,3 %; chủ yếu là lao động khu vực nông thôn chiếm 81,5 %. Tổng số lao động có việc làm là 509,8 nghìn người (chiếm 99,4% so với tổng số lực lượng lao động), trong đó số lao động làm việc ở khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 75,5%, ở khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 5,9% và khu vực dịch vụ chiếm 18,6%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 đạt 52,5%.

. Tỷ lệ hộ nghèo: tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 10,89%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 10,27%.

ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ GIAI ĐOẠN 2021-2025

TT Tên dự án Đơn vị đề xuất dự án, địa chỉ, đầu mối liên hệ (họ tên, số điện thoại, email) Mục tiêu dự án Thời gian thực hiện Địa điểm thực hiện dự án Kinh phí thực hiện dự án

(nêu rõ số vốn tài trợ và vốn đối ứng)

I. Các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo
1 Bể bơi di động tại sân trường các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Chi Lăng UBND huyện Chi Lăng (Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ĐT: 0985707488; Email: vanphongchilang32@gmail.com) Dạy bơi cho học sinh phòng, chống đuối nước 2020-2025 Sân trường các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Chi Lăng Tổng kinh phí thực hiện: 1,2 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ 900 triệu đồng; vốn đối ứng 300 triệu đồng)
2 Phòng học tại một số xã có điều kiện khó khăn trên địa bàn huyện Chi Lăng Đáp ứng đủ, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện 2020-2025 – Trường MN xã Bằng Hữu: 02 phòng

– Trường Tiểu học xã Vân An (Điểm trường Nà Thưa): 02 phòng

– Trường THCS xã Bắc Thủy: 08 phòng

 Tổng kinh phí thực hiện: 7,2 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ 4,2 tỷ đồng; vốn đối ứng 3 tỷ đồng)
3 Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em mầm non tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chi Lăng

ĐT: 02053.820.408

– Xây dựng 02 phòng học cho lớp mầm non theo quy chuẩn

– Tuyên truyền về công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho Hội viên phụ nữ

2021– 2022 Xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng Tổng kinh phí thực hiện: 1,26 tỷ đồng (Trong đó: Vốn nhà tài trợ: 530 triệu đồng; Vốn đối ứng của huyện: 380 triệu đồng; Vốn đối ứng của tỉnh: 350 triệu đồng)
4 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tiếng anh cấp TH, THCS, huyện Văn Quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan (Ông Hoàng Mạnh Hải; ĐT 0948922667) Nâng cao năng lực giao tiếp, chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy 2021 Huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 6 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 5 tỷ đồng; vốn đối ứng: 1 tỷ đồng)
5 Xây dựng phòng học, chức năng, công trình vệ sinh, nước sạch các trường vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Quan Khắc phục tình trạng thiếu phòng học, phòng bộ môn và nước sạch, vệ sinh cho giáo viên và học sinh 2022-2025 Tại các trường học trên địa bàn huyện trên địa bàn huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 12 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 10 tỷ đồng; vốn đối ứng: 2 tỷ đồng)
6 Đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường trên địa bàn huyện Văn Quan Nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển tư duy sáng tạo, ứng dụng KHCN học sinh 2022-2025 Tại các trường học trên địa bàn huyện trên địa bàn huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 12 tỷ đồng (Trong đó:  Vốn tài trợ 10 tỷ đồng; vốn đối ứng 2 tỷ đồng)
7 Xây dựng nhà vệ sinh dùng chung trường PTDTBT THCS Hưng Đạo, huyện Bình Gia Phòng GD&ĐT huyện Bình Gia (Ông Nông Minh Nhường; ĐT: 0987 668618; Gmail: phonggd.binhgia.ls@gmail.com) Xây dựng nhà vệ sinh dùng chung cho giáo viên và học sinh đảm bảo nhu cầu sinh hoạt 8/2020 Trường PTDTBT THCS Hưng Đạo (xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia) Vốn tài trợ: 700 triệu đồng
8 Xây dựng phòng học điểm trường Cốc Pộc, trường MN xã Tân Hòa, huyện Bình Gia Xây dựng 02 phòng học thay thế phòng học mượn đảm bảo công tác dạy học tại điểm trưởng Cốc Pộc, trường MN xã Tân Hòa 8/2020 Thôn Cốc Pộc, xã Tân Hòa, huyện Bình Gia Vốn tài trợ: 1,4 tỉ đồng
9 Phát triển hệ thống thư viện trong các trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hữu Lũng Phòng GDĐT huyện Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Ông Nông Văn Sinh; ĐT: 0913.312.181; Email: nongsinh10@gmail.com) Đảm bảo các trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn có nguồn tư liệu về sách, báo, tạp chí và trang thiết bị phục vụ học sinh  đọc sách, tài liệu 2021-2025 16 trường vùng đặc biệt khó khăn – Vốn  tài trợ: 4,5 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 500.000.000 đồng

10 Đầu tư cơ sở vật chất cho trường THCS xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng Đảm bảo nhà trường có CSVC riêng biệt (Hiện tại trường THCS xã Quyết Thắng đang học chung với trường Tiểu học xã Quyết Thắng) 2021-2025 Trường THCS xã Quyêt Thắng, huyện Hữu Lũng – Vốn tài trợ: 12 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 3 tỷ đồng

11 Đầu tư hạ tầng trang thiết bị phòng học bộ môn Tiếng Anh cho các trường phổ thông trên địa bàn huyện Hữu Lũng Đảm bảo 100% các trường phổ thông có đủ trang thiết bị dạy học bộ môn Tiếng Anh 2021-2025 16 trường vùng đặc biệt khó khăn – Vốn tài trợ: 5 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 2 tỷ đồng

12 Đầu tư nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh, nhà tiêu hợp vệ sinh trong các trường học trên địa bàn huyện Hữu Lũng Đảm bảo các trường học cho đủ nhà vệ sinh hợp vệ sinh 2021-2025 10 trường phổ thông – Vốn tài trợ: 6 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 1 tỷ đồng

13 Xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Ái Quốc, huyện Lộc Bình UBND huyện Lộc Bình (Ông Hoàng Văn Đạt, ĐT: 0982820656; Email: hoangdatpc@gmail.com)

 

Đáp ứng nhu cầu của học sinh bán trú 2021 Trường PTDT bán trú Tiểu học Ái Quốc, huyện Lộc Bình Tổng kinh phí thực hiện: 1,2 tỷ đồng (Vốn tài trợ 100%)
14 Xây dựng 14 phòng học cho Trường TH&THCS Thống Nhất, huyện Lộc Bình Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học 02 buổi/ngày 2021 Trường TH&THCS Thống Nhất, huyện Lộc Bình Vốn tài trợ: 9 tỷ đồng
15 Xây dựng các phòng làm việc cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Hữu Lân, huyện Lộc Bình Đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 2021 Trường PTDT bán trú Tiểu học Hữu Lân, huyện Lộc Bình Vốn tài trợ: 4,5 tỷ đồng
16 Xây dựng mới trường học
TH&THCS Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình
Chuyển địa điểm trường đến địa điểm mới do điểm cũ thời tiết khắc nghiệt 2023 Thôn Nà Mò, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình Vốn tài trợ: 12 tỷ đồng
17 Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để duy trì các trường đạt chuẩn trên địa bàn huyện UBND huyện Cao Lộc (Ông Nguyễn Trung Thành; ĐT: 0982927668)

 

Duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện 2018 – 2035 Các trường đạt chuẩn trên địa bàn huyện Cao Lộc Vốn tài trợ: 15 tỷ đồng
II. Các dự án thuộc lĩnh vực y tế
1 Xây dựng 05 trạm y tế xã Sở Y tế, số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

ĐT 02053812258.

Xây dựng trạm y tế đảm bảo thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã 2021-2025  

ại 05 xã

Vốn tài trợ: 20 tỷ đồng
2 Hỗ trợ Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Hữu Lũng

( Tờ trình số 114/TTr-SYT)

Sở Y tế, số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

ĐT 02053812258.

Xây dựng Bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong tình hình mới tại huyện và khu vực lân cận 2021-2023 Xã Sơn Hà huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Vốn tài trợ: 15 tỷ  đồng
3 Đào tạo đại học

(Bác sĩ hệ liên thông 4 năm cho y sĩ)

UBND huyện Chi Lăng. (Nguyễn Hùng Mạnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ĐT: 0985707488; email: vanphongchilang32@gmail.com) 100% số xã có bác sĩ (đào tạo 8 bác sĩ) 2020-2025 Các trường Đại học Y tại Miền Bắc Tổng kinh phí thực hiện: 2,4 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 2,4 tỷ đồng; vốn đối ứng: không có)
4 Đào tạo sau đại học 80% số bác sĩ của TTYT có trình độ sau đại học (đào tạo 5 bác sĩ CKI về Tai mũi họng, ngoại, sản, nội khoa, chẩn đoán hình ảnh) 2020-2025 Các trường Đại học Y tại Miền Bắc Tổng kinh phí thực hiện: 750 triệu đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 750 triệu đồng; vốn đối ứng: không có).
5 Hỗ trợ Dự án nâng cấp cơ sở hạ  tầng của Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng Đến năm 2025 bệnh viện có quy mô 200 giường bệnh 2020-2025 Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng Vốn tài trợ: 20 tỷ đồng
6 Dự án đầu tư trang thiết bị y tế: Máy chụp cắt lớp vi tính CT scanner 32 dãy tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng Đến năm 2025 thực hiện được 60% danh mục kỹ thuật tuyến 2. Trong đó có kỹ thuật chụp, đọc kết quả chụp CT scanner 2020-2025 Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng Tổng kinh phí thực hiện: 22 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 22 tỷ đồng; vốn đối ứng: không có)
7 Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ… cho trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã, huyện Văn Quan Trung tâm Y tế huyện Văn Quan (Ông Hà Huy Phước; ĐT: 0834190676) Nâng cao  chất lượng CSVC, tăng cường ứng dụng KHCN trong khám chữa bệnh cho 2020-2025 Tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan, Trạm Y tế các xã trên địa bàn huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 12 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 10 tỷ đồng; vốn đối ứng: 2 tỷ đồng)
8 Hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế thông qua chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp và nghiệp vụ; cấp học bổng đào tạo cán bộ y tế trong và ngoài nước Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng KHCN 2020-2025 Tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 12 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 10 tỷ đồng; vốn đối ứng: 2 tỷ đồng)
9 Đầu tư trang thiết bị và đào tạo nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở

 

Trung tâm Y tế huyện Tràng Định (Ông Ngô Quang Huy; ĐT 0988 144 619; Email. bshuytdls@gmail.com) – Trạm y tế xã có đủ trang thiết bị thiết yếu đảm bảo cho công tác Cấp cứu, khám chữa bệnh và truyền  thông giáo dục sức khỏe

– 100% Cán bộ y tế xã được đào tạo bằng nhiều hình thức đảm bảo khai thác được các trang thiết bị và đáp ứng được công việc theo đề án vị trí việc làm

2022  

 

 

 

Trạm y tế xã Cao Minh, huyện Tràng Định

 

 

 

 

Vốn tài trợ: 1,5 tỷ đồng

III. Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
1 Dự án “Xây dựng mô hình phát triển nông thôn tổng hợp, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế thông qua tăng cường thu nhập phi nông nghiệp” Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn (Số 118, Ba Sơn, Hoàng Đồng, TPLS; ĐT: 02053874391; Email: khtcsnnls @ gmail.com) Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển nông thôn tổng hợp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế thông qua tăng cường thu nhập phi nông nghiệp 24 tháng  

 

Các xã khó khăn thuộc huyện Đình Lập, Văn Quan và Bình Gia

– Vốn hỗ trợ: 5 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 500 triệu đồng

2 Dự án “hỗ trợ sản xuất và chế biến khoai lang Lộc Bình” Tập huấn kỹ thuật tiên tiến thâm canh, chế biến khoai lang cho nông dân các xã có diện tích trồng khoai lang góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của người nông dân 12 tháng Các xã trồng khoai lang: Tú Đoạn, Tú Mịch, Khuất Xá … – Vốn hỗ trợ: 2 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 200 triệu đồng

3 Xây dựng các cơ sở sản xuất an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi  

Giảm thiểu dịch bệnh phát sinh trong quá trình sản xuất cho nông dân

24 tháng  

 

Tỉnh Lạng Sơn

– Vốn hỗ trợ:

5 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 500 triệu đồng

4 Dự án Lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản phục vụ Mô hình HTX sản xuất nông sản an toàn theo VietGAP, globalGAP Giúp bà con nông dân chủ động trong việc thu hoạch, bao tiêu, giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp như: rau, ớt, na 12 tháng  

 

 

Tỉnh Lạng Sơn

– Vốn hỗ trợ:

5 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 500 triệu đồng

5 Xây dựng mô hình sản xuất Na theo tiêu chuẩn GlobalGAP, hữu cơ để nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng UBND huyện Chi Lăng. (Nguyễn Hùng Mạnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ĐT: 0985707488; Email: vanphongchilang32@gmail.com) Sản xuất Na theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 2020-2025 Các xã: Chi Lăng, Mai Sao, Thượng Cường, Y Tịch, Vạn Linh, Hòa Bình, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng Tổng kinh phí thực hiện: 7 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 2 tỷ đồng; vốn  đối ứng: 5 tỷ đồng)
6 Xây dựng mô hình sản xuất Bưởi theo tiêu chuẩn GlobalGAP để nâng cao chất lượng, tăng thu nhập cho người dân tại một số xã của huyện Chi Lăng Sản xuất Bưởi theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng, tạo việc làm cho người lao động góp phần xây dựng nông thôn mới 2020-2025 Các xã: Chi Lăng, Y Tịch và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng Tổng kinh phí thực hiện: 1,85 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 1,5 tỷ đồng; vốn đối ứng: 350 triệu đồng)
7 Xây dựng mô hình chăn nuôi Ngựa bạch Hữu Kiên gắn với phát triển du lịch cộng đồng Phát triển đàn Ngựa bạch đảm bảo bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, cung cấp thực phẩm sạch, nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân 2020-2025 Xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng Tổng kinh phí thực hiện: 1,9 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 1,5 tỷ đồng; vốn đối ứng: 400 triệu đồng)

 

8 Cải tạo, nâng cấp mặt đường đường huyện 70, từ Km0+00/ĐH.70 – Km 8+800/ĐH.70 (toàn tuyến chiều dài 8,8 Km) Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Sơn

ĐT: 0205. 3837.283; Email:phongkinhtevahatangbsls@gmail.com

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân 2020-2025 Km0+00/ĐH.70 – Km 8+800/ĐH.70 (qua các thôn Tân Sơn – Lân Hát – Mỏ Hao thuộc xã Bắc Quỳnh và xã Hưng Vũ), huyện Bắc Sơn Vốn tài trợ: 24,64 tỷ đồng
9 Cải tạo, nâng cấp mặt đường đường huyện 76, từ Km 10+00/ĐH.76 – Km 17+00/ĐH.76 (chiều dài 7 Km) 2020-2025 Từ Km 10+00/ĐH.76 – Km 16+700/ĐH.76 (qua các thôn Pò Đồn-Hoan Thượng-Pá Te thuộc địa phận xã Tân Tri và xã Chiến Thắng), huyện Bắc Sơn Vốn tài trợ: 19,6 tỷ đồng
10 Cải tạo, nâng cấp đường huyện 77, từ Km 0+00/ĐH.77 – Km 8+00/ĐH.77 (chiều dài 8 Km) 2020-2025 Km 0+00/ĐH.77 – Km 8/ĐH.77 (từ

trung tâm xã Tân Tri – Nghinh Tường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên), huyện Bắc Sơn

Vốn tài trợ: 22,4 tỷ đồng
11 Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giống gia cầm bản địa tại huyện Văn Quan Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan

ĐT: 0205830045

Bảo tồn giống bản địa, chủ động nguồn con giống tại chỗ 2 năm Huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 6 tỷ đồng (Trong đó:  Vốn tài trợ 5 tỷ đồng; vốn đối ứng: 1 tỷ đồng)
12 Dự án sử lý chất thải chăn nuôi nông hộ tại huyện Văn Quan Giảm thiểu ô nhiễm môi trường; sử dụng nguồn phân bón an toàn 2 năm Huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 12 tỷ đồng (Trong đó:  Vốn tài trợ: 10 tỷ đồng; vốn đối ứng: 2 tỷ đồng)
13 Dự án hỗ trợ phát triển lâm nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất rừng tại huyện Văn Quan Nâng cao thu nhập trên diện tích đất rừng; nâng cao giá trị của rừng 5 năm Huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 12 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 10 tỷ đồng; vốn đối ứng: 2 tỷ đồng)
14 Dự án phát triển cây Quế tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định Phòng Nông nghiệp và PTNT (Khu V, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; ông Từ Trọng Hiếu,

SĐT: 0941139049; Email: nongnghieptdls@gmail.com)

 

Nâng cao thu nhập của người dân

 

 

2021

 

Xã Cao Minh, huyện Tràng Định

 

Vốn tài trợ: 10 tỷ đồng

15 Cải tạo giống lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hữu Lũng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (ông Lương Xuân Bính; ĐT: 0986980688; Email: Binhnnhl2010@gmail.com) Nhằm đưa một số giống cây có chất lượng cao để làm vật liệu giống cho trồng rừng nguyên liệu. Cụ thể: cải tạo cơ bản các vườn giống trên địa bàn đáp ứng yêu cầu về chất lượng lâm nghiệp để cung cấp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh 2021-2025 Thị trấn Hữu Lũng, xã Minh Sơn, xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng Vốn tài trợ: 20 tỷ đồng
IV. Các dự án thuộc lĩnh vực du lịch
1 Hỗ trợ Dự án Phát triển Du lịch cộng đồng dân tộc Tày, Nùng tại huyện Chi Lăng UBND huyện Chi Lăng (Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ĐT: 0985707488; Email: vanphongchilang32@gmail.com) Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Tày, Nùng 2020 -2025 Xã Vạn Linh, xã Bằng Mạc, xã Gia Lộc, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng Vốn tài trợ: 10 tỷ đồng.

 

2 Xây dựng khu du lịch văn hóa cộng đồng xã Yên Phúc, huyện Văn Quan Phòng Văn hóa-Thông tin (Phố Tân An, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; ĐT: 02053830261) Hình thành khu du lịch văn hóa cộng đồng trên địa bàn huyện 2022 Xã Yên Phúc, huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 01 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 800 triệu đồng, vốn đối ứng:  200 triệu đồng)
3 Dự án phát triển du lịch cộng đồng xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng (Số 3, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; Ông Khổng Hồng Minh – Phó Trưởng phòng; ĐT: 0912.203.290; Email: minhoooc@gmail.com) Hỗ trợ phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch

 

2021 Xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng – Vốn tài trợ: 1 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 500.000.000 đồng

 

4

Dự án phát triển du lịch cộng đồng xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng Hỗ trợ phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch 2021 Xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng – Vốn tài trợ: 1 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 500.000.000 đồng

V. Các dự án thuộc lĩnh vực bảo tồn văn hóa và di sản
1 Hỗ trợ Dự án Công viên lịch sử ngoài trời tại huyện Chi Lăng UBND huyện Chi Lăng (Nguyễn Hùng Mạnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ĐT: 0985707488; Email: vanphongchilang32@gmail.com) Bảo tồn và phát huy giá trị khi di tích Quốc gia đặc biệt – Di tích lịch sử Chi Lăng 2020-2025 Xã Chi Lăng và Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng Vốn tài trợ: 15 tỷ đồng
2 Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn huyện Bắc Sơn Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn (Bà Hạnh: 0915584898; Email: phongvhtthbs@gmail.com) Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Sơn (Tày, Nùng, Dao, Mông…) nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện 2020 – 2025 Huyện Bắc Sơn Vốn tài trợ: 1,36 tỷ đồng; vốn đối ứng: 750.000.000 đồng

 

3 Bảo tồn và phát huy giá trị làng ngói âm dương tại xã: Long Đống,  Bắc Quỳnh huyện Bắc Sơn Bảo tồn và phát huy làng Ngói âm dương (hay còn gọi là ngói máng), là vật liệu xây dựng truyền thống để lợp những mái nhà sàn của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Nghề thủ công truyền thống đã tồn tại hơn 100 năm tiếp tục được duy trì, gắn với du lịch để phát triển 2021-2015 Các xã: Long Đống,  Bắc Quỳnh huyện Bắc Sơn  Vốn tài trợ: 2,5 tỷ đồng; vốn đối ứng: 800.000.000 đồng
4 Dự án phát triển các CLB dân ca bảo tồn văn hóa truyền thống trên toàn huyện Văn Quan Phòng Văn hóa – Thông tin (Phố Tân An, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; ĐT: 02053830261) Phát triển các CLB dân ca nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống trên toàn huyện 2023  

 

 

Huyện Văn Quan

Tổng kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 150 triệu đồng, vốn đối ứng: 150 triệu đồng)
5 Dự án xây dựng Khu di tích lịch sử Hoàng Đình Kinh, xã Cai Kinh, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng, số 3, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Ông Khổng Hồng Minh – Phó Trưởng phòng; SĐT: 0912.203.290; Email: minhoooc@gmail.com) Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 2025 Khu căn cứ khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh, xã Hòa Lạc, xã Cai Kinh huyện Hữu Lũng – Vốn tài trợ: 8 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 2 tỷ đồng

6 Dự án giải phóng mặt bằng mở rộng quy hoạch để trùng tu di tích Đền công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng, số 3, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Ông Khổng Hồng Minh – Phó Trưởng phòng; SĐT: 0912.203.290; Email: minhoooc@gmail.com) Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 2025 Đền công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng – Vốn tài trợ: 50 tỷ đồng

– Vốn đối ứng: 30 tỷ đồng

7 Hỗ trợ Dự án tu bổ di tích Nhà bia Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc UBND huyện Cao Lộc (Ông Nguyễn Trung Thành; ĐT: 0982927668)

 

Bảo tồn và Phát triển các di tích trên địa bàn huyện Cao Lộc 2018 – 2035 Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc Vốn tài trợ: 10 tỷ đồng
8 Hỗ trợ Dự án tu bổ khu lưu niệm di tích Khu du kích Ba Sơn và di tích Chùa Bắc Nga, huyện Cao Lộc Bảo tồn và Phát triển các di tích trên địa bàn huyện Cao Lộc 2018 – 2035 Xã Xuất Lế và Gia Cát, huyện Cao Lộc

 

 

Vốn tài trợ: 15 tỷ đồng
VI. Các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên 
1 Mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình nông thôn UBND huyện Chi Lăng (Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ĐT: 0985707488; Email: vanphongchilang32@gmail.com) Giảm lượng rác hữu cơ phải chôn lấp và thu gom đưa đi xử lý, tận dụng làm phân bón vi sinh cho cây trồng phát triển khỏe mạnh, tăng chất màu cho đất, giảm chi phí mua phân đạm, phân lân 2020- 2025 18 xã trên địa bàn toàn huyện Chi Lăng Tổng kinh phí thực hiện: 20 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 20 tỷ đồng; vốn đối ứng: không có)
2 Hỗ trợ xây dựng các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; hỗ trợ xây dựng các bãi xử lý rác thải tập trung và mô hình xử lý rác hộ gia đình nông thôn Phòng TNMT huyện Văn Quan

ĐT: 02053831986

Nâng cao chất lượng môi trường sống 2020-2025 Các xã trên địa bàn huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 05 tỷ đồng (trong đó: Vốn tài trợ: 4 tỷ đồng; vốn đối ứng: 1 tỷ đồng)
3  Dự án trồng và bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học tại các xã trên địa bàn huyện Văn Quan Chi cục Kiểm lâm huyện Văn Quan

ĐT: 02053830721

Cải tạo không khí, chống biến đổi khí hậu 2020-2025 Các xã trên địa bàn huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 5 tỷ đồng  (Trong đó: Vốn  tài trợ: 4 tỷ đồng: vốn đối ứng: 1 tỷ đồng)
4 Dự án “Xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại xã Tân Tiến, huyện Tràng Định”

 

 

Phòng Tài nguyên – Môi trường (Khu V, Thị trấn Thất Khê, huyện tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Ông Lương Trung Thuyền; ĐT: 0205 3883 666; Email:    trungthuyenanh@gmail.com)  

 

 

 

Bảo vệ môi trường

 

 

 

 

2021 – 2022

 

 

 

Thôn Tà Chang, huyện Tràng Định

Vốn tài trợ: Khoảng 3,5 tỷ  đồng
VII. Các dự án thuộc lĩnh vực giảm nghèo – hỗ trợ xã hội
1  

Nâng cao năng lực, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật

UBND huyện Chi Lăng (Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ĐT: 0985707488; Email: vanphongchilang32@gmail.com) Nâng cao khả năng hòa nhập với xã hội, nâng cao nhận thức, cơ hội nghề nghiệp, sinh kế bền vững cho người khuyết tật 2020-2025 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng Tổng kinh phí thực hiện: 2,2 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 2 tỷ đồng; vốn đối ứng: 200 triệu đồng)
2  

Nâng cao năng lực, hỗ trợ sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo

Nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội, giúp phụ nữ nghèo tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề thủ công, dịch vụ, cũng như tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, phát triển sinh kế bền vững 2020-2025 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng Tổng kinh phí thực hiện: 4,5 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 4 tỷ đồng; vốn đối ứng: 500 triệu đồng)
3 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên dạy nghề; chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình dạy nghề hiệu quả tại huyện Văn Quan Phòng LĐTB-XH, DT huyện Văn Quan

ĐT: 02053831617

Nâng cao năng lực giáo viên dạy nghề 2020-2025 Huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 01 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 800 triệu đồng; vốn đối ứng: 200 triệu đồng)
4 Hỗ trợ đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, chú trọng các lĩnh vực: nông lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ, thủ công truyền thống, các vùng nông thôn tại huyện Văn Quan Nâng cao năng lực tay nghề cho Nhân dân trên địa bàn, nhất là các nghề truyền thống 2020-2025 Huyện Văn Quan Tổng kinh phí thực hiện: 2 tỷ đồng (Trong đó: Vốn tài trợ: 1,6 tỷ đồng; vốn đối ứng: 400 triệu đồng)
5 Chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt tại xã Hồng Thái, huyện Bình Gia Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, huyện Bình Gia

ĐT: 02053. 835.236

Giảm hộ nghèo, nâng cao thu nhập và cung cấp kiến thức khoa học chăn nuôi cho người nghèo trên địa bàn xã, nhân rộng mô hình chăn nuôi trên địa bàn 5 năm Xã Hồng Thái, huyện Bình Gia – Vốn tài trợ: 1.980 triệu đồng

– Vốn đối ứng:

(Kinh phí làm chuồng, trồng cỏ).

6 Hỗ trợ gia đình nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bình Gia Giảm khó khăn gia đình nhận nuôi trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ có hoàn khó khăn được tạo điều kiện học tập, phát triển 5 năm Gia đình trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Gia Vốn tài trợ: 911,250 triệu đồng