Hội nghị phổ biến quy định mới về xuất nhập cảnh của Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

       Ngày 10/7/2020, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51) cho hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Luật số 49 và Luật số 51 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Đồng chí Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị tuyên truyền, phổ biến
Luật số 49 và Luật số 51

     Đồng chí Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí cho biết, đây là 02 văn bản luật đặc biệt quan trọng, quy định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài với nhiều điểm mới, tháo gỡ những vướng mắc bất cập phát sinh trong thực tiễn thời gian qua và có nhiều quy định thông thoáng, đơn giản theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nước ngoài vào Việt Nam và công dân Việt Nam ra nước ngoài. Đồng thời, đồng chí khẳng định việc phổ biến, tuyên truyền 2 văn bản Luật nói trên đến cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, để triển khai có hiệu quả các quy định mới về xuất nhập cảnh của Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và lan tỏa đến cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Trưởng phòng Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam phổ biến nội dung cơ bản của Luật số 49 bao gồm: 8 chương và 52 điều. Luật được ban hành là  bước tiến quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân. Nội dung của Luật có nhiều điểm mới, cải tiến, đơn giản hóa so với quy định hiện hành; việc áp dụng công nghệ trong cấp giấy tờ và kiểm soát xuất nhập cảnh; những vấn đề về hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao của công dân Việt Nam.

     Đối với Luật số 51 do đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trình bày: Luật số 51 (sửa đổi 17 điều, bổ sung 03 điều so với Luật 47 trước đây) được ban hành do yêu cầu cấp thiết luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh và bảo đảm sự đồng bộ với các quy định của pháp luật khác có liên quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam, với một số nội dung cơ bản như: quy định việc cấp thị thực điện tử và áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ khi đáp ứng đủ các điều kiện; quy định các trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực…

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật số 49 và Luật số 51

     Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Văn Dự, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã giải đáp và trả lời những câu hỏi được các đại biểu tham dự đưa ra, tập trung vào những vấn đề như: quy định thủ tục cấp hộ chiếu; cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, vấn đề chuyển đổi mục đích của thị thực… Ngoài ra, còn một số câu hỏi liên quan đến công tác xuất nhập cảnh trong thời gian phòng chống dịch Covid -19 cũng được Ban tổ chức tập hợp, giao các phòng chức năng nghiên cứu trả lời.

         Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Hội nghị

     Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài khi vào Việt Nam và công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài. Cùng với những chính sách mở cửa trên lĩnh vực phát triển đầu tư, du lịch, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục được coi là điểm đến an toàn thu hút ngày càng nhiều người nước ngoài và nhà đầu tư quốc tế đến kinh doanh, du lịch Việt Nam./.

(Nguồn: https://xuatnhapcanh.gov.vn/)