Tin tức - Sự kiện

Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác PCPNN năm 2020

Lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2020

Lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2020

Hội nghị phổ biến quy định mới về xuất nhập cảnh của Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Hội nghị phổ biến quy định mới về xuất nhập cảnh của Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Bộ hướng dẫn thủ tục hành chính cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019

Hội nghị giao ban trực tuyến  công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019

Bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

“Tổ chức phi chính phủ nước ngoài là những đại sứ giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam”

“Tổ chức phi chính phủ nước ngoài là những đại sứ giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam”

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ IV của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ IV  của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về  các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn

Toàn văn phát biểu chào mừng Hội nghị Quốc tế lần thứ IV của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga

Toàn văn phát biểu chào mừng Hội nghị Quốc tế lần thứ IV của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga

Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12-13 tháng 12 năm 2019

Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12-13 tháng 12 năm 2019