Các tổ chức PCPNN tại Bình Phước

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 113 Adventist Development amd Relief Agency International ADRA Mỹ 23/5/2016 Cấp vốn sản xuất, xây dựng trạm xá và trường học, cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, viện trợ khẩn cấp, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống buôn bán người ĐKHĐ
2 73 Australian Churches Of Christ Global Mission Partners Limited COCOA Úc 11/04/2020 Hỗ trợ cộng đồng ĐKHĐ
3 86 Eye Care Foundation ECF Hà Lan 07/01/2020 Hỗ trọ phòng chống và chữa trị các bệnh về mắt VPDA
4 170 International Livestock Research Institute ILRI Quốc tế 07/18/2016 Nông lâm nghiệp ĐKHĐ
5 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 11/12/2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
6 4 Popular Services International PSI Mỹ 01/31/2023 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
7 25 Roots of Peace ROP Mỹ 08/02/2016 Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ĐKHĐ
8 24 Sunflower Mission Mỹ 02/08/2019 Giáo dục – Đào tạo ĐKHĐ
9 90 The Library Project Mỹ 04/25/2019 Thư viện ĐKHĐ
10 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ 16/5/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
11 319 The Corporation of Mercer University MERCER Mỹ 06/25/2018 Hỗ trợ người khuyết tật ĐKHĐ
12 25 Vietnam Assistance for the Handicapped VNAH Mỹ 07/03/2018 Hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ nghiên cứu, phổ biến pháp luật, giáo dục, y tế, và phát triển cộng đồng VPĐD
13 346 Stiching IDH Subtainale Trade Initiatue IDH Hà Lan 03/28/2019 Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc đẩy thương mại bền vững và bảo vệ môi trường ĐKHĐ
14 361 Health Poverty Action HPA Anh 06/28/2019 Hỗ trợ phòng, chống và điều trị bệnh sốt rét ĐKHĐ
15 410 Stichiting Agriterra Hà Lan 12/27/2020 Nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã ĐKHĐ
16 10 William J.Clinton Foundation CF Mỹ 17/11/2020 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
17 436 Rice of Love Sharing Movement Headquaters Hàn Quốc 10/18/2021 Hỗ trợ người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ĐKHĐ