Các tổ chức PCPNN tại An Giang

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 58 AIDS Healthcare Foundation AHF Mỹ 18/07/2018 Cung cấp dịch vụ Y tế và điều trị HIV/AIDS VPDA
2 6 Asian Injury Prevention Foundation AIPF Mỹ 08/02/2018 Hỗ trợ giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phẫu thuật nhân đạo cho các trẻ em không may bị khuyết tật bộ phận sinh dục (do bẩm sinh hoặc do tai nạn) VPĐD
3 329 Association pour les Cooperations Techniques et Culturelles ACOTEC Pháp 08/18/2018 hỗ trợ tài chính vi mô, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ĐKHĐ
4 82 Australian Red Cross Society ARCS Ô-xtơ-rây-li-a 04/25/2016 Quản lý thảm họa, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, nước sạch và vệ sinh, hỗ trợ phát triển năng lực tổ chức và viện trợ khẩn cấp ĐKHĐ
5 50 Australian Volunteers Internaitonal AVI Ô-xtơ-rây-li-a 06/09/2020 Cung cấp tình nguyện viên VPĐD
6 43 CARE International
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế 20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triên doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPDA
7 20 CARE International
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế 20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triên doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPĐD
8 3 Croix Rouge Francaise CRF Pháp 31/01/2018 Cứu trợ khẩn cấp, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc y tế và đào tạo cán bộ y tế, cải thiện vệ sinh môi trường. VPDA
9 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 3/7/2013 – 3/7/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
10 18 Environmental Defense Fund EDF Mỹ 08/02/2016 Tài nguyên môi trường ĐKHĐ
11 19 Family Health International FHI360 Mỹ 05/14/2023 Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy VPĐD
12 66 German Red Cross GRC Đức 05/11/2018 Y tế, phát triển kinh tế và viện trợ khẩn cấp VPDA
13 304 HAPPEL Foundation Happel Đức 03/24/2018 Cấp học bổng ĐKHĐ
14 6 Heifer International
Dừng hoạt động
HI Mỹ 31/01/2018 Phát triển kinh tế – xã hội VPDA
15 34 Helvetas Swiss Intercooperation HELVETAS Thụy Sỹ 26/11/2023 Quản trị công, hỗ trợ phát triển nông thôn, nông lâm nghiệp, nước sạch và quản lý tài nguyên môi trường bền vững VPĐD
16 218 Institut de Cooperation et de Development Europe Asie Afrique Amerique Latine ICDE3AL Pháp 02/4/2017 Phát triển nông thôn tổng hợp, y tế, giáo dục dạy nghề và bảo vệ môi trường ĐKHĐ
17 274 Joint Grass Roots Fukuoka JGRF Nhật Bản 10/03/2017 Hỗ trợ phát triển cộng đồng ĐKHĐ
18 15 Loreto Property Association Limited LORETO Ô-xtơ-rây-li-a 02/08/2023 Hỗ trợ cơ sở vật chất giáo dục VPDA
19 7 Management Sciences for Health MSH Mỹ 31/01/2018 Quản lý dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS VPDA
20 29 Marie Stopes International MSI Anh 10/11/2018 Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao năng lực cộng đồng VPĐD
21 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 11/12/2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
22 35 Operation Smiles Inc. OS Mỹ 19/3/2019 Y tế VPĐD
23 1 Pacific Link Foundation PALS Mỹ 31/01/2016 Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ĐKHĐ
24 4 Popular Services International PSI Mỹ 01/31/2023 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
25 23 Program for Appropriate Technology in Health PATH Mỹ 20/6/2018 Y tế VPĐD
26 64 Save the Children Inernational SCI Anh 11/04/2023 Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cáp,ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế VPDA
27 31 Save the Children International SCI Quốc tế 11/04/2018 Chăm sóc sức khỏe tập trung ở trẻ em, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu VPĐD
28 148 Social Assistance Programme For Vietnam SAP- VN Mỹ 06/20/2019 Giúp đỡ trẻ em khuyết tật, mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
29 61 Societe de Cooperation Pour le Development International SOCODEVI Canada 07/25/2016 Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho các Hợp tác xã ĐKHĐ
30 282 Solidarites Jeunesses – Dừng hoạt động SJ Pháp 12/10/2017 Cung cấp tình nguyện viên, phát triển cộng đồng ĐKHĐ
31 9 The Asia Foundation TAF Mỹ 11/4/2018 Hỗ trợ phát triển giáo dục, kinh tế, quản trị công, môi trường và xây dựng năng lực cho đối tác Việt Nam VPĐD
32 2 The Beth Isarael Deaconess Medical Center BIDMC Mỹ 31/01/2016 Y tế ĐKHĐ
33 90 The Library Project Mỹ 04/25/2019 Thư viện ĐKHĐ
34 238 The RockerFeller Foundation RF Mỹ 07/21/2017 Y tế và phát trển bền vững ĐKHĐ
35 234 The Viet Nam Scholarship Foundation/VNSF VNSF Mỹ 07/07/2017 Giáo dục ĐKHĐ
36 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ 16/5/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
37 250 VietNam les Enfants de la Dioxine VNED Pháp 09/23/2017 Bảo trợ xã hội, trao học bổng, tín dụng vi mô và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ĐKHĐ
38 77 Woolcock Institute of Medical Research Limited WIMR Ô-xtơ-rây-li-a 21/4/2019 Y tế VPDA
39 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 01/07/2019 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
40 143 Worldwide Orphans Fooundation
Dừng hoạt động
WWO Mỹ 20/6/2016 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
41 96 We Effect Thụy Điển 05/16/2021 Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội nông thôn VPDA
42 246 Asia Cultural Exchange Foundation ACEF Hàn Quốc 08/21/2019 Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa ĐKHĐ
43 32 Bread for the World – Protestant Development Service BFDW Đức 11/04/2018 Xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn tổng hợp, nâng cao năng lực, nâng cao vị thế của phụ nữ, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em VPĐD
44 331 Kidspire (tên cũ Orphans Oversea Mỹ 08/26/2021 Hỗ trợ trẻ mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
45 40 Vredeseilanden-Coopibo VECO Bỉ 05/14/2018 Phát triển nông nghiệp bền vững và chuỗi giá trị tại Việt Nam VPDA
46 371 Desvelopmnet International Desjardins DID Canada 11/18/2019 Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức tín dụng vi mô ĐKHĐ
47 237 Eden Social Welfare Foundation EDEN Đài Loan-TQ 07/21/2020 Giáo dục, đào tạo dạy nghề và hỗ trợ người tàn tật ĐKHĐ
48 243 Non-Profit Organization Biomedical Science Association BMSA Nhật Bản 08/12/2020 Y tế ĐKHĐ
49 422 Federation of Canadian Muncipalties FCM Canada 04/12/2021 Hợp tác đổi mới đô thị, phát triển kinh tế địa phương ĐKHĐ
50 44 Bremen Overseas Research and Development Association BORDA Đức 06/20/2023 Hỗ trợ phát triển công nghệ xử lý nước thải trong sản xuaatsa và sinh hoạt VPDA
51 436 Rice of Love Sharing Movement Headquaters Hàn Quốc 10/18/2021 Hỗ trợ người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ĐKHĐ
52 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 10/18/2023 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD
53 32 Bread for the World – Protestant Development Service BfdW – PDS Đức 11/04/2023 Hỗ trợ phát triển nông thông tổng hợp, phát triển nông nghiệp bền vững, bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, cải thiện sinh kế và tạo thu nhập, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực và hỗ trợ lao động nhập cư, hỗ trợ người mãn hạn tù tăng cường năng lực tái hoà nhập cộng đồng VPĐD
54 103 The Beth Israel Deaconess Medical Centre, Inc BIDMC Mỹ 12/06/2023 Hỗ trợ y tế