Các TCPCNN tại Vĩnh Long

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Adventist Development and Relief Agency International ADRA Mỹ Hỗ trợ dạy nghề, môi trường, phát triển sinh kế, cung cấp học bổng, viện trợ khẩn cấp và ứng phó với biến đổi khí hậu 97 Văn phòng Dự án 28/07/2021
2 Asia Cultural Exchange Foundation ACEF Hàn Quốc Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa 246/CNV-HĐ Hoạt động 21/08/2022
3 Asia Exchange Association AEA Hàn Quốc Hỗ trợ giao lưu văn hóa và cộng đồng 368/CNV-HĐ Hoạt động 25/10/2022
4 Asia Music and Performing Arts Education Ltd AMPA Education Ôxtrâylia Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, trao học bổng âm nhạc và nghệ thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 479/CNV-HĐ Hoạt động 31/07/2023
5 Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation Inc. ASSIT Inc. Phi-líp-pin Hỗ trợ đào tạo nghề và bảo vệ môi trường 376/CNV-HĐ Hoạt động 23/01/2023
6 Children Action, Fondation poủ la Protection de l’Enfrance et l’Action humanitaire CA Thụy Sỹ Hỗ trợ y tế và giáo dục 123/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
7 Children of Peace International COPI Mỹ Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 117/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
8 Christina Noble Children’s Foundation CNCF Anh Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) và hỗ trợ tín dụng vi mô 68/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 18/03/2024
9 Dillon International, Inc. DI Mỹ Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 32/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
10 DKT International, Inc DKT Mỹ Kê hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/ AIDS 44/CNV-VPĐD Văn phòng Dự án 15/01/2025
11 Dreams Fulfilled Relief Organization DFRO Ca-na-đa Hỗ trợ người nghèo và trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam (không bao gồm vấn đề con nuôi) 222/CNV-HĐ Hoạt động 06/05/2020
12 Eden Social Welfare Foundation EDEN Trung Quốc (Đài Loan) Giáo dục, đào tạo, dạy nghề và hỗ trợ người tàn tật 237/CNV-HĐ Hoạt động 21/07/2020
13 Enfance Partienariat Viet Nam Pháp Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề nuôi con) 375/CNV-HĐ Hoạt động 12/01/2023
14 Eyecare Foundation ECF Hà Lan Hỗ trợ phòng chống và chữa trị các bệnh về mắt 86/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 07/01/2025
15 Family Health International FHI 360 Mỹ Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy 19/CNV-VPĐD Văn phòng Dự án 15/04/2023
16 Hope Unending, Inc HUI Mỹ Hỗ trợ tư vấn bất đình đẳng giới, phòng chống lạm dụng tình dục và buôn bán người 383/CNV-HĐ Hoạt động 08/03/2023
17 Korean Foundation for World Aid Hàn Quốc Hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giảng dạy tiếng Hàn Quốc 390/CNV-HĐ Hoạt động 19/04/2023
18 Korean Society for Service in Asia KSSA Hàn Quốc Hỗ trợ phát triển cộng đồng và giao lưu văn hóa 214/CNV-HĐ Hoạt động 26/11/2022
19 Latter-day Saint Charities LDSC Mỹ Phát triển cộng đồng, y tế, cứu trợ thiên tai và đào tạo tiếng Anh 52/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 03/07/2023
20 Medisch Comite Nederland-Vietnam MCNV Hà Lan Hỗ trợ giảm nghèo kết hợp ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế và các dịch vụ phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật 45/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/02/2023
21 Medisch Comite Nederland-Vietnam MCNV Hà Lan Chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, phòng chống sốt rét, phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập, hỗ trợ phát triển nông nghiệp 74/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 04/02/2023
22 Merry Year International MYI Hàn Quốc Hỗ trợ phát triển kinh tế 213/CNV-HĐ Hoạt động 26/11/2022
23 Nehemiah Medical Project for Vietnam NMCM Mỹ Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ trẻ mồ côi và người khuyết tật 325/CNV-HĐ Hoạt động 11/08/2021
24 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực 41/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/11/2024
25 Operation Smile, Inc. OS Mỹ Y tế 35/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 19/03/2024
26 Pacific Links Foundation PALS Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em 01/CNV-HĐ Hoạt động 31/01/2022
27 PATH Mỹ Y tế 23/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
28 Private Agencies Collaborating Together PACT Mỹ Giới và bình đằng giới, hỗ trợ sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ môi trường 89/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 13/02/2025
29 Rice of Love Sharing Movement Headquarters Hàn Quốc Hỗ trợ người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 436/CNV-HĐ Hoạt động 18/10/2021
30 Room To Read RtR Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục 65/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 04/11/2023
31 SOS Enfants des Rues du Viet Nam Thụy Sỹ Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 320/CNV-HĐ Hoạt động 29/06/2022
32 Southeast Asian Orphan Foundation SEAOF Mỹ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 158/CNV-HĐ Hoạt động 03/07/2022
33 The Dariu Foundation Dariu Thụy Sỹ Tài chính vi mô, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, cấp học bổng và đào tạo tin học; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ phát triển giáo dục 29/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 28/01/2024
34 The International Center IC Mỹ Hỗ trợ rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc sức khỏe tâm thần, viện trợ nhân đạo 16 Hoạt động 01/06/2022
35 The Library Project TLP Mỹ Thư viện 90 Hoạt động 25/04/2022
36 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế 79/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 16/05/2024
37 The Wetter Foundation Thụy Sỹ Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục 135/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2021
38 Vietnam les Enfants de la Dioxine VNED Pháp Bảo trợ xã hội, trao học bổng, tín dụng vi mô và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam 250/CNV-HĐ Hoạt động 23/09/2017
39 Water Safety Vietnam Limited WSV Ôxtrâylia Giáo dục và đào tạo về kỹ năng an toàn dưới nước. 441/CNV-HĐ Hoạt động 13/02/2022
40 Worldwide Orphans Foundation WWO Mỹ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 143/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022