BAN ĐIỀU PHỐI VIỆN TRỢ NHÂN DÂN (PACCOM)

Add: Tầng 3, Nhà Hữu nghị, 105A, Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tel:  +84.24.3843.6936

Fax: +84.24.3845.2007