Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của  các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Về đăng ký và quản lý hoạt động của  các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Số hiệu: 12/2012/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Ngày ban hành:  01/3/2012
Ngày hiệu lực: 01/6/2012
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tệp đính kèm: Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 11/3/2012