VĂN BẢN PHÁP QUY

Luật phòng, chống rửa tiền:

Số hiệu: 07/2012/QH13
Tiêu đề: Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày ban hành: 18/06/2012
Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Người ký: Chủ Tịch Quốc Hội: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Quốc hội bạn hành luật phòng, chống rửa tiền
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Loại văn bản: Luật – Pháp lệnh
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm: Luật phòng, chống rửa tiền.Pdf

 

Luật phòng, chống khủng bố:

Số hiệu: 28/2013/QH13
Tiêu đề: Luật phòng, chống khủng bố
Ngày ban hành: 12/06/2013
Ngày hiệu lực: 01/10/2013
Người ký: Chủ Tịch Quốc Hội: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Quốc hội bạn hành luật phòng, chống khủng bố
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Loại văn bản: Luật – Pháp lệnh
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm: Luật phòng chống khủng bố.Pdf

 

Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền:

Số hiệu: 116/2013/NĐ-CP
Tiêu đề: Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực: 10/10/2013
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Loại văn bản: Luật – Pháp lệnh
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm: Nghị định 116.2013.ND.CP.PDF

 

Thông tư 35/2013/TT-NHNN:

Số hiệu: 35/2013/TT-NHNN
Tiêu đề: Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực: 03/12/2013
Người ký:
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm: Thông tư 35.2013.TT.NHNN.PDF

 

Thông tư 31/2014/TT-NHNN:

Số hiệu: 31/2014/TT-NHNN
Tiêu đề: Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của THông tư 35/2013/TT-NHNN
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực: 26/12/2014
Người ký: Phó Thống Đốc: Nguyễn Phước Thanh
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của THông tư 35/2013/TT-NHNN
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm: Thông tư 31.2014.TT.NHNN.PDF

 

Số hiệu: 12/2012/NĐ-CP
Tiêu đề: Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành: 01/03/2012
Ngày hiệu lực: 01/06/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm: ND 12.pdf