Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Số hiệu: 16/2015/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Nghị định
Ngày ban hành: 22/04/2015
Ngày hiệu lực: 06/06/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tệp đính kèm: Thông tư 16.2015.TT.BLĐTBXH