Thông tư 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phvề đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Số hiệu: 05/2012/TT-BNG
Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 12/11/2012
Ngày hiệu lực: 27/12/2012
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao
Người ký: Bộ trưởng Phạm Bình Minh
Tệp đính kèm: 05.2012.TT.BNG