Liên hệ

Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Email: info@comingo.gov.vn, infopaccom@vufo.org.vn Điện thoại: 04. 38436936 – Fax: 04. 38452007