Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Địa chỉ: Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: +84.24.3843 6936 – Fax: +84.24.3845 2007
Email: info@comingo.gov.vn, infopaccom@vufo.org.vn

Thông tin liên hệ

Họ và tên:  
Địa chỉ:
Email:  
Điện thoại:
Tiêu đề:  
Yêu cầu: