Khánh Hòa

THÔNG TIN CHUNG:

  1. Diện tích: 5.137,8 km²
  2. Dân số: 1.231.107 người (theo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số của tỉnh vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019).
  3. Dân tộc: 32 dân tộc (Kinh, Raglai, Hoa, Ê-đê, Cơ-ho, một nhóm nhỏ dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, Chăm, Khmer, Thổ…).

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, gồm: Raglai (chiếm 75,86%), T’rin (chiếm 7,78%), Êđê (chiếm 5,44%), Hoa (chiếm 4,14%), Tày (chiếm 2,69%), Nùng (chiếm 1,62%), các dân tộc khác chiếm 2,46% sống tập trung tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh và một số xã miền núi thuộc huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh.

  1. Số đơn vị hành chính: gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh (Nha Trang và Cam Ranh), 1 thị xã (Ninh Hòa) và 6 huyện (Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa).
  2. Cơ cấu kinh tế (năm 2019): Ngành nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng 10,74%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 28,18%; ngành dịch vụ chiếm 50,73%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,35%.
  3. Cơ cấu dân cư:

– Khu vực đô thị (520.008 người, chiếm 42,2%), Khu vực nông thôn (711.099 người, chiếm 57,8%).

– Mật độ dân số: 240 người/km²

  1. Cơ cấu lao động:

Lao động đang làm việc hàng năm phân theo ngành kinh tế: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 32,93%; Công nghiệp, xây dựng: 22,22%; Dịch vụ, thương mại: 44,85%.

  1. Tỷ lệ hộ nghèo:

– Số huyện nghèo theo Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ: gồm 02 huyện (Khánh Sơn và Khánh Vĩnh).

– Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo:

+ Hộ nghèo (3,06%).

+ Cận nghèo (6,27%).

  1. Mức thu nhập bình quân đầu người (năm 2019): 69,9 triệu đồng/người.

DANH MỤC CÁC CHƯƠNGTRÌNH DỰ ÁN ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021-2025

STT TÊN DỰ ÁN/PHI DỰ ÁN ĐƠN VỊ

TIẾP NHẬN

DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN KINH PHÍ (USD) THỜI GIAN

THỰC HIỆN

I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 7.688.800  
1 Hỗ trợ đồ chơi ngoài trời cho trẻ em mầm non. UBND thị xã Ninh Hòa Trường Mầm non xã Ninh Phú 25.000 Giai đoạn

2021-2025

2 Xây nhà đa năng trường học. UBND thị xã Ninh Hòa Trường THPT Lý Thường Kiệt xã Ninh Xuân 50.000 Giai đoạn

2021-2025

3 Xây dựng Nhà đa năng trường học; Phòng học cho trường Tiểu học số 1 Ninh Xuân.

 

UBND thị xã Ninh Hòa Trường Tiểu học số 1 Ninh Xuân 200.000 Giai đoạn

2021-2025

4 Cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho nhà công vụ trên đảo Bích Đầm. UBND Tp. Nha Trang – Trường TH Vĩnh Nguyên 3;

– Trường MN Vĩnh Nguyên 2.

64.800 Giai đoạn

2021-2025

5 Hỗ trợ máy vi tính để trang bị cho các trường học tại địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa Các đơn vị trường học tại các huyện, thị xã, thành phố 2.174.000 Giai đoạn

2021-2025

6 Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh các trường thực hiện tại các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

 

Các đơn vị trường học tại các huyện, thị xã, thành phố 1.200.000 Giai đoạn

2021-2025

7 Xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống nước sạch, xử lý vệ sinh, môi trường trong các cơ sở giáo dục.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

 

Các đơn vị trường học tại các huyện, thị xã, thành phố 1.200.000 Giai đoạn

2021-2025

8 Tăng cường các điều kiện để đổi mới thư viện và nâng cao văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

 

Các đơn vị trường học tại các huyện, thị xã, thành phố 1.200.000 Giai đoạn

2021-2025

9 Bồi dưỡng tập huấn phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo chương trình đổi mới.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa Các đơn vị trường học tại các huyện, thị xã, thành phố 500.000 Giai đoạn

2021-2025

10 Xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống bếp ăn phục vụ học sinh trong các cơ sở giáo dục.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa Các đơn vị trường học tại các huyện, thị xã, thành phố 1.000.000 Giai đoạn

2021-2025

11 Chương trình phát triển nhà trường toàn diện cho trẻ em tại Việt Nam. UBND huyện Cam Lâm Trường Tiểu học Khánh Hòa – Jeju, huyện Cam Lâm 40.000 Giai đoạn

2021-2025

12 Đầu tư xây mương thoát nước, tường rào, nhà vệ sinh học sinh trường THCS Trần Quang Khải, xã Cam Phước Tây.

 

UBND huyện Cam Lâm Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm 35.000 Giai đoạn

2021-2025

II. Lĩnh vực Y tế 266.000  
13 Hỗ trợ mua máy (Siêu âm, xét nghiệm sinh hóa, Oxi trường).

 

UBND thị xã Ninh Hòa Trạm y tế xã Ninh Phú 50.000 Giai đoạn

2021-2025

14 Trang bị máy đo điện tim (ECG) cho các Trạm Y tế xã có bác sỹ làm việc thường xuyên đọc ECG (20 máy).

 

Sở Y tế Các Trạm Y tế xã tại địa bàn tỉnh 26.000 Giai đoạn

2021-2025

15 Hỗ trợ, tư vấn, theo dõi về dinh dưỡng cho nhóm trẻ suy dinh dưỡng tại 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

 

Sở Y tế Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn và Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh 30.000 Giai đoạn

2021-2025

16 Cải tạo, nâng cấp sân chơi cho học sinh khuyết tật 50m2. Sở Y tế Trung tâm Phục hồi chức năng giáo dục trẻ em khuyết tật. 10.000 Giai đoạn

2021-2025

17 Xây dựng Phòng khám nhân đạo và Phòng đào tạo sơ cấp cứu

 

UBND huyện Cam Lâm Hội Chữ thập đỏ huyện 135.000 Giai đoạn

2021-2025

18 Mua sắm máy móc thiết bị y tế UBND huyện Khánh Vĩnh Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh 15.000 Giai đoạn

2021-2025

 

III. Lĩnh vực Giải quyết các vấn đề xã hội 567.000  
19 Hỗ trợ trang thiết bị, máy móc phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc người rối nhiễu tâm trí. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trung tâm BTXH chăm sóc và PHCN người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa 250.000 Giai đoạn

2021-2025

20 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 250.000 Giai đoạn

2021-2025

21 Gây quỹ cho các hoạt động nhân đạo:

– Quỹ Cứu trợ khẩn cấp

– Quỹ phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai.

UBND huyện Cam Lâm Hội chữ thập đỏ huyện 67.000 Giai đoạn

2021-2025

IV. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 260.000  
22 Hỗ trợ, trang bị 10 máy vi tính để dạy học sinh tại Trung tâm Phục hồi chức năng giáo dục trẻ em khuyết tật. Sở y tế Trung tâm Phục hồi chức năng giáo dục trẻ em khuyết tật.

 

10.000 Giai đoạn

2021-2025

23 Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 250.000 Giai đoạn

2021-2025

V. Lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn 21.650.000  
24 Kè chống xói lở bờ hữu hạ lưu sông Dinh – phường Ninh Giang.

 

UBND thị xã Ninh Hòa UBND phường Ninh Giang 3.000.000 Giai đoạn

2021-2025

25 Cải tạo hệ thống nước xã Sông Cầu. UBND huyện Khánh Vĩnh UBND xã Sông Cầu 50.000 Giai đoạn

2021-2025

26 Xây hồ chứa nước ngọt xã Cam Lập cung cấp nước sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xã Cam Lập 10.000.000 Giai đoạn

2021-2025

27 Xây hồ chứa nước ngọt xã Cam Phước Đông cung cấp nước sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xã Cam Phước Đông 4.000.000 Giai đoạn

2021-2025

28 Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Bình Lập, xã Cam Lập UBND thành phố Cam Ranh Xã Cam Lập 1.000.000 Giai đoạn

2021-2025

 

29 Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân ộc thiểu số thôn Suối Rùa UBND thành phố Cam Ranh Xã Cam Thịnh Tây 1.000.000 Giai đoạn

2021-2025

30 Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung UBND thành phố Cam Ranh Tổ Dân Phố Nghĩa Phú, phường Cam Nghĩa 2.000.000 Giai đoạn

2021-2025

31 Xây dựng chợ Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông UBND thành phố Cam Ranh Xã Cam Thịnh Đông 600.000 Giai đoạn

2021-2025

  TỔNG CỘNG 30.431.800  

Cơ quan đầu mối về công tác PCPNN ở địa phương

– Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

+ Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoai: 02583.526419; Fax: 02583.560153.

+ Email: phtqt.sngv@khanhhoa.gov.vn hoặc dofa.khanhhoa@gmail.com.