Hỏi đáp

Thời gian cấp thị thực là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cục Xuất nhập cảnh có giấy hẹn ngày nhận kết quả cho khách.
Viewed: 170 times Created on: 14/2/2015 Modified on: 14/2/2015
Theo quy định, tình nguyện viên có thể ở nhà dân và chủ nhà cần có trách nhiệm khai báo với cơ quan an ninh để đảm bảo an toàn cho người nước ngoài.
Viewed: 200 times Created on: 15/9/2015 Modified on: 15/9/2015
Người nước ngoài vào Việt Nam cần có cơ quan bảo lãnh. Do vậy, tổ chức cần thông qua PACCOM để xin thị thực.
Viewed: 215 times Created on: 17/9/2015 Modified on: 17/9/2015
Theo khoản 4, điều 9, Luật XNC, thời hạn thị thực tối đa cho đối tượng này là 12 tháng, thời hạn thực tế do cơ quan/tổ chức ở Việt Nam mời/bảo lãnh quyết định.
Viewed: 300 times Created on: 20/10/2015 Modified on: 20/10/2015
Theo khoản 3, điều 38 Luật số 47/2014/QH2013, Trưởng VPĐD của TCPCPNN được cấp Thẻ tạm trú thời hạn không quá 3 năm.
Viewed: 350 times Created on: 30/11/2015 Modified on: