Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
THE COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFAIRS

UỶ BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PCPNN SẼ NGHỈ LỄ NHÂN DỊP TẾT KỶ HỢI 2019 TỪ NGÀY 02/2/2019 ĐẾN HẾT NGÀY11/2/2019. UỶ BAN XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN VÀ XIN CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 TỚI QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN COMINGO office closes for the Lunar New Year 2019 from 02-10/02/2019. We would like thank you for your cooperation and wish you all a new year of success and happiness!

Top