Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
THE COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFAIRS

01. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của thành phố Hà Nội

Đọc thêm

02. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Hòa Bình

Đọc thêm

03. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Hà Giang

Đọc thêm

04. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Lào Cai

Đọc thêm

05. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Phú Thọ

Đọc thêm

06. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Vĩnh Phúc

Đọc thêm

07. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Sơn La

Đọc thêm

08. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Lai Châu

Đọc thêm

09. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh ĐIện Biên

Đọc thêm

10. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Bắc Giang

Đọc thêm

11. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Bắc Ninh

Đọc thêm

12. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Lạng Sơn

Đọc thêm

13. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Cao Bằng

Đọc thêm

14. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Tuyên Quang

Đọc thêm

15. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Bắc Kạn

Đọc thêm

16. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Thái Nguyên

Đọc thêm

17. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Yên Bái

Đọc thêm

18. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Ninh Bình

Đọc thêm

19. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của thành phố Hải Phòng

Đọc thêm

20. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của thành phố Hải Dương

Đọc thêm
Xem tất cả

UỶ BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PCPNN SẼ NGHỈ LỄ NHÂN DỊP TẾT KỶ HỢI 2019 TỪ NGÀY 02/2/2019 ĐẾN HẾT NGÀY11/2/2019. UỶ BAN XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN VÀ XIN CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 TỚI QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN COMINGO office closes for the Lunar New Year 2019 from 02-10/02/2019. We would like thank you for your cooperation and wish you all a new year of success and happiness!

Top