Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
19/02/2022 4:20 CH 801 lượt xem
Cỡ chữ +-

Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Số hiệu: 51/2019/QH14
Loại văn bản: Luật
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/7/2020
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân
Tệp đính kèm: Luật số 51.2019
Tác giả bài viết: