Tổng kết hoạt động Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
13/02/2022 10:19 SA 1152 lượt xem
Cỡ chữ +-

Chủ trì Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hữu nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban. Tham dự Hội nghị còn có gần 300 đại biểu là Ủy viên Ủy ban, Lãnh đạo các Bộ, ngành và đai diện các cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) của các bộ, ngành và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị (ảnh: TV)

Công tác PCPNN được Đảng và Nhà nước ta coi là một bộ phận của đối ngoại nhân dân, gắn liền với đường lối, chính sách đối ngoại qua từng giai đoạn phát triển của đất nước. Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức PCP, tháng 5 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ. Đây là tiền thân của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban cho biết trong hơn 20 năm hoạt động, Ủy ban đã kịp thời đề xuất và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách và ban hành các văn bản pháp quy liên quan đến công tác PCPNN; hỗ trợ cho các bộ, ngành và địa phương trong hợp tác với các tổ chức PCPNN. Bên cạnh đó, Ủy ban đã hướng dẫn và làm thủ tục đăng kí cho gần 1500 lượt tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ với trên 1000 tổ chức PCPNN, trong đó có khoảng 500 tổ chức đang hoạt động thường xuyên. Hằng năm các tổ chức PCPNN hỗ trợ khoảng 3000 chương trình, dự án và khoản viện trợ với giá trị viện trợ giải ngân trong hơn 20 năm ước đạt trên 4,3 tỷ đô la Mỹ.

Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao (ảnh: TV)

Là cơ quan đầu mối vận động viện trợ, Liên hiệp Hữu nghị đã nỗ lực tăng cường hợp tác, vận động với các tổ chức PCPNN, để hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội. Về mặt chính sách, Liên hiệp Hữu nghị đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các tổ chức PCPNN đến Việt Nam hoạt động. kiến nghị và được Thủ tướng phê duyệt Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN theo các giai đoạn 2006 – 2010 và 2013 – 2017.

Hoạt động của các tổ chức được triển khai trên nhiều lĩnh vực đã giúp giải quyết được một số vấn đề bức thiết của người dân vùng khó khăn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và người dân vùng hưởng dự án, hỗ trợ các mô hình tiên tiến, thúc đẩy hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả Ủy ban cùng với các bộ, ngành và địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng khẳng định hoạt động của Ủy ban đã góp phần tích cực và những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước nói chung và công tác đối ngoại nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu (ảnh: TV)

Thủ tướng đề nghị Ủy ban, các bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện cho các tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam, phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam và theo đúng các quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải thống nhất nhận thức về công tác PCPNN, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban, đổi mới cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan và tăng cường vận động, hợp tác với các tổ chức PCPNN.

Ảnh: TV

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng hoạt động trong hời gian tới của Ủy ban. Qua đó tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong tham mưu và giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác PCPNN, phối hợp với các bộ, ngành địa phương trong hợp tác với các tổ chức PCPNN.

Tác giả bài viết: