Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12-13 tháng 12 năm 2019
13/02/2022 10:35 SA 1242 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12-13 tháng 12 năm 2019.

(Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức tại Hà Nội ngày 28/11/2013)

Hội nghị nhằm đánh giá về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014-2019, chia sẻ các bài học và kinh nghiệm rút ra để tăng cường hợp tác trong tương lai. Sự kiện này cũng là dịp để Việt Nam chia sẻ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển về ưu tiên và nhu cầu hợp tác giai đoạn 2020-2025.

Dự kiến sẽ có khoảng 800 đại biểu tham dự hội nghị là đại diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, cơ quan hợp tác phát triển song phương và đa phương, đại sứ quán, doanh nghiệp nước ngoài; bộ/ngành, UBND các tỉnh/thành phố, đại diện cơ quan đầu mối về phi chính phủ nước ngoài của các tỉnh/thành phố, một số tổ chức nhân dân và tổ chức phi chính phủ Việt Nam.

Trong hai ngày hội nghị, ngoài các phiên hội nghị toàn thể, các đại biểu sẽ tham dự  06 hội thảo chuyên đề về giáo dục – đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; y tế; quan hệ đối tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp vì phát triển bền vững tại Việt Nam; giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh; môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo.

Sự kiện này sẽ diễn ra ngày 12-13 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội./.

Tác giả bài viết: