Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
THE COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFAIRS

BAN ĐIỀU PHỐI VIỆN TRỢ NHÂN DÂN

Ngày tháng: 09/12/2013 1:03 SA
Lượt xem: 95472
Cỡ chữ

BAN ĐIỀU PHỐI VIỆN TRỢ NHÂN DÂN


Tel: +84 (0) 4.3843 6936
Fax: +84 (0) 4.3845 2007


LÃNH ĐẠO BAN


Họ và tên
Chức danh
Máy lẻ
Di động
Email
Ông Phan Anh Sơn
Trưởng ban
234
+84 (0) 913.345.047
Ông Nguyễn Ngọc Hùng
Phó Trưởng ban
206
+84 (0) 904.044.466
Ông Nguyễn Trung Dũng
Phó Trưởng ban
107
+84 (0) 903.291.945
Bà Phạm Anh Đào
Phó Trưởng ban
208
+84 (0) 935.625.268
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
Bà Hoàng An Duyên
Trưởng phòng
111
+84 (0) 904.352.916
Bà Ngô Thị Thúy

Kế toán trưởng

103
+84 (0) 936.609.933
Bà Nguyễn Lan Chi
Chuyên viên
102
+84 (0) 987.413.886
Ông Nguyễn Việt Chiến
Cán bộ
111
+84 (0) 936.819.829
Bà Nguyễn Xuân Hạnh
Cán bộ
102
+84 (0) 977.904.685
Bà Lê Thị Thanh
Cán bộ
103
+84 (0) 977.426.553

thanhlepaccom@gmail.com

Ông Phạm Thanh Tuyền
Cán bộ
+84 (0) 912.356.488
PHÒNG BẮC MỸ
Bà Phan Thanh Mỹ
Phó Trưởng phòng
108
+84 (0) 936.109.339
Ông Nguyễn Bá Hiệp
Chuyên viên
105
+84 (0) 969.676.669
Bà Nguyễn Thị Lan Hương
Chuyên viên
108
+84 (0) 979.456.701
Bà Vũ Thị Thu Hiền
Chuyên viên
106
+84 (0) 902.099.699
Bà Nguyễn Hồng Hà
Chuyên viên
106
+84 (0) 974.331.984
Bà Cao Thị Hương Giang
Chuyên viên
104
+84 (0) 963.454.632
PHÒNG CHÂU ÂU
Bà Hoàng Thị Như Hoa
Chuyên viên
211
+84 (0) 936.211.133
Bà Nguyễn Thị Huyền Anh
Chuyên viên
211
+84 (0) 912.005.551
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chuyên viên
204
+84 (0) 966.311.119
Bà Nguyễn Hà Mi
Chuyên viên
109
+84 (0) 948.595.968
Ông Trần Kim Cương
Chuyên viên
211
+84 (0) 914.313.287
Ông Nguyễn Ái Nhân
Chuyên viên
109
+84 (0) 982.648.800
PHÒNG CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
Bà Đỗ Thị Kim Dung
Trưởng phòng
203
+84 (0) 988.012.818
Bà Lê Thị Thu Trang
Phó Trưởng phòng<
210
+84 (0) 974.191.086
Bà Phạm Thị Hồng Vân
Chuyên viên
212
+84 (0) 905.001.984
Bà Mai Thị Hằng
Chuyên viên
202
+84 (0) 909.291.597
Bà Ngô Thị Thu Hường
Cán bộ
202
+84 (0) 974.505.842
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
Cán bộ
202
+84 (0)1666.074.399
Ông Trương Minh Quang
Cán bộ
210
+84 (0) 949.290.911

Top