Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
THE COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFAIRS
18. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Ninh Bình

TỈNH/THÀNH PHỐ NINH BÌNH

       I.            THÔNG TIN CƠ BẢN:

§  Diện tích: 1.377,57 km2

§  Dân số: Tổng dân số là 926.995 người. Mật độ dân số chung toàn tỉnh là 621 người/km2. Cơ cấu dân số phân theo giới tính: Nam 49,9%, Nữ 50,1%. Cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trong tỉnh gồm có 23 dân tộc, đa số là dân tộc Kinh chiếm trên 98,2%, các dân tộc thiểu số chiếm 1,8% bao gồm dân tộc Mường chiếm gần 1,7%, các dân tộc như Tày, Nùng, Thái, Hoa, Hơ mông, Dao mỗi dân tộc có từ trên một chục đến hơn một trăm người.

§  GDP: GDP tính theo giá hiện hành năm 2013 là 28.714 tỷ đồng, tương đương 1,3 triệu USD. GDP bình quân đầu người đạt 30,98 triệu đồng.

§  Điều kiện tự nhiên: Ninh Bình là tỉnh nằm ở cực Nam của đồng bằng Bắc Bộ, địa hình phân bố khá phức tạp, đồi núi chiếm quá nửa diện tích tự nhiên của tỉnh; các vùng nửa đồi núi phân bố rải rác xen kẽ các vùng đồng bằng chạy dài từ điểm cực Tây huyện Gia Viễn theo hướng Đông Nam qua huyện Hoa Lư, huyện Yên Mô xuống đến huyện Kim Sơn và ra tới biển Đông (giáp huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Khí hậu Ninh Bình thuộc vùng tiểu khí hậu của đồng bằng sông Hồng, ngoài ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc, Đông Nam, còn chịu ảnh hưởng của khí hậu ven biển, khí hậu rừng núi và nửa rừng núi. Vào mùa mưa, các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô, Hoa Lư thường gặp lũ lụt trên diện rộng một phần do nước thượng nguồn từ Hoà Bình dồn về, một phần do nước mưa từ các triền núi từ Thanh Hoá đổ xuống.

§  Đơn vị hành chính: Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính gồm 6 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã trực thuộc tỉnh. Trong đó huyện Nho Quan, thị xã Tam Điệp là vùng đồi núi; các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô thuộc vùng nửa đồi núi; diện tích đồng bằng và ven biển chủ yếu thuộc huyện Kim Sơn, Yên Khánh và thành phố Ninh Bình chỉ chiếm 1/5 diện tích tự nhiên của tỉnh.

 

    II.            THÔNG TIN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI:

§  Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 14,7%, khu vực công nghiệp chiếm 43,3%, khu vực dịch vụ chiếm 43%.

§  Cơ cấu dân cư: Nam 49,9%, nữ 50,1%.

§  Tổng số lao động: 587,5 nghìn người.

§  Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 51%, trong đó lao động qua đào tạo nghề là 38%.

§  số hộ nghèo: 14.052 hộ, chiếm tỷ lệ 5%.

§  Số người khuyết tật: 12.968 người.

§  Số nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin: Gần 5.000 người

§  Số người nhiễm HIV/AIDS: 1.697 người, chiếm tỷ lệ 0,28%

§  Số trường học đạt chuấn quốc gia:

-    Mầm non: 108/151, đạt 72%.

-    Tiểu học: 55/150, đạt 36%.

-    Trung học cơ sở: 98/142, đạt 69%.

-    Trung học phổ thông: 7/27, đạt 26%.

§  Số cơ sở y tế đạt chuẩn quốc gia:

-    Bệnh viện tuyến tỉnh: 05/14, đạt 36%

-    Trung tâm y tế huyện: 08/08, đạt 100%

-    Trạm y tế xã, phường: 126/146, đạt 86,3%

§  Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có bác sỹ: 69,6% .

§  Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân: 6,2%.

§  Tỷ lệ nước hợp vệ sinh: Khu vực nông thôn đạt 90%, thành thị đạt 96%.

 

 III.            THÔNG TIN VỀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN):

Năm

2011

2012

2013

Số lượng tổ chức PCPNN

25

13

18

Số lượng dự án/Khoản viện trợ phi dự án

4/2

6/1

4/5

Giá trị cam kết (USD)

156.160

1.871.038

611.668

Các lĩnh vực chính đã đươc tài trơ

Y tế, giáo dục

Y tế, giáo dục, viện trợ nhân đạo

Y tế, giáo dục, viện trợ nhân đạo

 


 

 IV.            DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Đơn vị tính: USD

           

 

Tên dự án

Địa điếm dự án

Ngân sách dự kiến

Ngân sách kêu gọi tài trợ

Năm/thời gian mong muốn thực hiện

1

Dự án Nâng cao năng lực họp tác phát triển mô hình sản xuất có sự liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Các xã xây dựng nông thôn mới

6 000

5 000

2015 -2017

2

Dự án Nâng cao năng lực phòng chống lũ lụt, giảm thiểu rủi ro thiên tai cho cộng đồng dân cư tại các xã nghèo trong mùa mưa

Các huyện Nho Quan, Gia Viễn

2 500

2 000

2015 -2017

3

Dự án Giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng trong, lĩnh vực nông nghiệp

Một số huyện trong tỉnh

2 500

2 000

2015 -2017

4

Dự án Hỗ trợ nông hộ tăng lợi tức thông qua hình thức kinh tế trang trại tổng hợp

Một số huyện trong tỉnh

3 500

3 000

2015 -2017

5

Dự án cải tạo, mở rộng và mua sắm trang thiết bị y tế tại Trạm Y tế xã Lạng Phong

Huyện Nho Quan

3 000

2 500

2015 -2018

6

Dự án Xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị y tế tại Trạm Y tế xã Phú Lộc

Huyện Nho Quan

5 500

5 000

2015 -2018

7

Dự án Xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị y tế tại Trạm Y tế xã Quỳnh lưu

Huyện Nho Quan

5 500

5 000

2015 -2018

8

Dự án Xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị y tế tại Trạm Y tế xã Khánh Hồng

Huyện Yên Khánh

5 500

5 000

2015

9

Dự án Xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị y tế tại Trạm Y tế xã Khánh Hòa

Huyện Yên Khánh

5 500

5 000

2016

10

Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị y tế tại Trạm Y tế xã Yên Nhân

Huyện Yên Mô

3 000

2 500

2015

11

Dự án Xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị y tế tại Trạm Y tế xã Ninh Hòa

Huyện Hoa Lư

5 500

5 000

2016

 

 


Số lượt xem bài viết: 3217, Ngày cập nhật cuối cùng: 03/12/2014
  Tin khác   
Top