Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
THE COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFAIRS
17. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Yên Bái

TỈNH/THÀNH PHỐ YÊN BÁI

       I.            THÔNG TIN CƠ BẢN:

§  Tổng diện tích đất tự nhiên 688.627,64 ha.

§  Tổng dân số 772.500 người, mật độ dân số 112 người/km2.

§  Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên: 474.856 người, trong đó nam: 235.472 người; nữ: 239.384 người.

§  Cơ cấu lao động: 100%, trong đó nam: 49,59%; nữ: 50,41%.

§  Tổng thu ngân sách nhà nước: 10.466.702 triệu đồng.

§  Cơ cấu kinh tế:

-    Nông nghiệp: trồng trọt: 70,05%; chăn nuôi: 28,67%; dịch vụ và các hoạt động khác: 1,28%.

-    Công nghiệp: nhà nước: 21,49%; ngoài nhà nước: 69,9%; đầu tư nước ngoài: 8,61%.

§  Tỷ lệ hộ nghèo: 23,5%; thu nhập bình quân đầu người: 1.114.330 đồng/tháng.

§  Giáo dục: số lượng trường học: 187 trường (công lập: 177 trường; ngoài công lập: 10 trường); Tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ học: 0,52%; số học viên theo học lớp xóa mù chữ: 327 học sinh.

§  Số người nhiễm HIV: 308 người, số bệnh nhân AIDS: 70 người.

§  Y tế: số cán bộ ngành y là 2.508 người (bác sỹ: 577; y sỹ: 710; y tá: 832; hộ sinh: 389).


 

    II.            THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI:

Nội dung

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Số lượng tổ chức

24

20

23

Sô lượng chương trình, dự án

39

43

45

Sô lượng khoản viện trợ phi dự án

04

04

04

Giá trị cam kêt (triệu USD)’

8,3

15,5

15,4

Gìá trị giải ngân (triệu USD)’

2,9

2,97

5,3

Các lĩnh vực chính đã được tài trợ

-         Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

-         Văn hóa - xã hội.

-         Xây dựng cơ sở hạ tầng.

-         Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

-         Văn hóa - xã hội.

-         Xây dựng cơ sở hạ tầng.

-         Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

-         Văn hóa - xã hội.

-         Xây dựng cơ sở hạ tầng.

 

 III.            DANH MỤC ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI:

STT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Thời gian thực hiện

A

LĨNH VỰC GIÁO DỤC

 

 

1

Dự án hỗ trợ xây dựng nhà bán trú học sinh và nhà ở giáo viên trên địa bàn huyện Văn Yên, Lục Yên và Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Huyện Văn Yên, Lục Yên và Trấn Yên

Năm 2014- 2015

2

Dự án nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non thông qua hoạt động xây dựng cơ sở vật chất trường lớp tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên

Huyện Lục Yên

Năm 2014- 2015

3

Dự án đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường mầm non xã Đào Thịnh

Huyện Trấn Yên

Năm 2014- 2015

4

Dự án đầu tư trang thiết bị phòng máy tínhcho các trường học huyện Trân Yên

Huyện Trân Yên

Năm 2014-2015

 

B

PHÁT TRIỂN SINH KÉ

 

 

5

Giảm nghèo và Phát triển kinh tế miền núi thông qua chương trình hỗ trợ bò sinh sản và kỹ thuật chăn nuôi bò sirih sản.

Huyện Lục Yên

Năm 2014- 2015

6

Phát triển nghề thủ công truyền thống làm hàng thổ cẩm cho phụ nữ

Thị xã Nghĩa Lộ

Năm 2014- 2015

c

CƠ SỞ HẠ TẦNG

 

 

7

Xây dựng đường liên thôn Hương Lý, xã Đại Đồng

Huyện Yên Bình

Năm 2014- 2015

8

Xây dựng công trình Nhà ban giám hiệu trường tiếu học Lê Văn Tám, xã Tân Lĩnh - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Huyện Lục Yên

Năm 2014- 2015

9

Dự án xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt - xã Liễu Đô huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Huyện Lục Yên

Năm 2014- 2015

10

Dự án xây dựng cầu thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.

Huyện Trấn Yên

Năm 2014- 2015

11

Đường ngầm tràn xã Yên Thái

Huyện Văn Yên

 

12

Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Hợp

Huyện Văn Yên

Năm 2014- 2015

13

Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xấ Minh Tiến

Huyện Trấn Yên

Năm 2014- 2015

D

Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 

 

14

Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS cho cộng đồng nhóm dân tộc thiểu số tại 3 xã Minh Xuân, Yên thắng, Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Huyện Lục Yên

Năm 2014- 2015

15

Dự án hô trợ người tàn tật do bệnh phong cải thiện đời sống và phát triển kinh tế.

Huyện Văn Chấn

Năm 2014- 2015

16

Dự án "Cải thiện cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái"

Thành phố Yên Bái

Năm 2014- 2015

E

NÔNG LÂM NGHIỆP

 

 

17

Dự án phát triển chăn nuôi bền vững góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu

Tỉnh Yên Bái

Năm 2014- 2015

18

Dự án đâu tư giông và cây trông xã mường Lai- huyện Lục Yên.

Huyện Lục Yên

Năm 2014- 2015

F

VĂN HÓA XÃ HỘI

 

 

19

Dự án đầu tư trang thiết bị cho 10 trung tâm văn hóa thôn, bản, huyện Trấn Yên

Huyện Trân Yên

Năm 2014- 2015

20

Dự án đầu tư xây dựng hội trường thôn Hương Lý, xã Đại Đồng

Huyện Yên Bình

Năm 2014- 2015

G

LĨNH VỰCKHÁC

 

 

21

Chương trình 'sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Tỉnh Yên Bái

Năm 2014- 2015

22

Hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống

Tỉnh Yên Bái

Năm 2014- 2015

 

 


Số lượt xem bài viết: 3872, Ngày cập nhật cuối cùng: 03/12/2014
  Tin khác   
Top