Yên Bái
15/02/2022 5:22 CH 647 lượt xem
Cỡ chữ +-

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỈNH YÊN BÁI

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Diện tích: 6.887,45 km2

2. Dân số: Trên 815.566 người.

3. Dân tộc: có 30 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 54%. 

4. Số đơn vị hành chính: Toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố) với 173 xã, phường, thị trấn, 1.364 thôn, bản, tổ dân phố. Trong đó có 02 huyện nghèo (30a) là Trạm Tấu và Mù Cang Chải (đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 80%); 81 xã đặc biệt khó khăn, 814 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

5. Cơ cấu kinh tế năm 2019: Nông lâm nghiệp, thủy sản:  23,05%; công nghiệp, xây dựng: 27,95%; dịch vụ 44,24%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 4,76%.

6. Cơ cấu dân cư năm 2019:

- Cơ cấu chia theo thành thị/nông thôn: Thành thị: 19,81%; nông thôn: 80,19%.

- Cơ cấu chia theo giới tính: Nam: 50,3%; Nữ: 49,7%.

7. Cơ cấu lao động năm 2019: Tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn: 61,7%; Tỷ lệ lao động khu vực phi nông nghiệp 38,3%.

8. Tỷ lệ hộ nghèo: 

- Số huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020): Tỉnh Yên Bái có 02 huyện là: Huyện Mù Cang chải, huyện Trạm Tấu.

- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019: 11,56%

- Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2019: 9,45%

9. Mức thu nhập bình quân đầu người năm 2019: Trên 38 triệu đồng/người/năm.

II. ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

  1. Định hướng ưu tiên vận động viện trợ:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa ban hành chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025, xong trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến đề xuất các nội dung ưu tiên vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020-2022 tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như sau:

1.1. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn: Tập trung ưu tiên vận động các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ cải tiến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ; phát triển các mô hình sản xuất đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; đầu tư cải tạo nâng cấp các công trình thủy lợi, đường nông thôn, trạm bơm điện, công trình nước sạch…cho các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

1.2. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: Tập trung ưu tiên vận động các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và cung cấp thiết bị dạy học cho các trường học theo hướng đồng bộ hóa và hiện đại hóa; thiết lập hệ thống thư viện đầy đủ, khoa học và phù hợp với từng cấp học đặc biệt cung cấp và đào tạo công nghệ thông tin cho các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng nông thôn.

1.3. Lĩnh vực Đào tạo, dạy nghề và hướng nghiệp: Tập trung ưu tiên vận động các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị hiện đại, phù hợp với từng ngành nghề cho hệ thống các trường, các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh; đào tạo, dạy nghề gắn với việc làm cho các đối tượng yếm thế trong xã hội, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.

1.4. Giải quyết các vấn đề xã hội: Tập trung ưu tiên vận động các chương trình, dự án phòng chống, mua bán phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân khi bị mua bán trở về; dự án đầu tư xóa nhà tạm cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng dễ bị ảnh hưởng của thiên tai.

1.5. Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp: Khuyến khích các dự án nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường sống, môi trường thiên nhiên (trồng và bảo vệ rừng); nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phòng chống buôn bán, nuôi nhốt, giết hại các loài động vật hoang dã; phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, trồng và bảo vệ rừng; Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống nhà chống lũ, đào tạo kỹ năng ứng phó khi xảy ra thiên tai; cứu trợ khẩn cấp cho các đối tượng bị ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn.

2. Thông tin chi tiết về các lĩnh vực:

            2.1. Y tế:

a. Về Đào tạo cán bộ:

- Dự án hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025.

- Dự án Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở về quản lý sức khỏe cá nhân và bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2020-2023.

b. Hỗ trợ các chương trình Y tế - Dân số

- Dự án Nâng cao năng lực hệ thống Dân số - KHHGĐ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025.

- Dự án nâng cao năng lực chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025

- Hỗ trợ sàng lọc phát hiện sớm, quản lý người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính tại cộng đồng 

- Dự án hỗ trợ xây dựng mô hình hoạt động giáo dục sức khỏe, thay đổi hành vi về phòng, chống bệnh, tật lứa tuổi học đường cho học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Dự án Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ làm công tác chăm sóc và điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

c. Hỗ trợ các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng: Dự án Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025.             

d. Hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực cho TT Kiểm soát bênh tật

            - Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực phòng chống bệnh truyền nhiễm cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

- Dự án Phát triển năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ lĩnh vực phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng cho cán bộ y tế các tuyến. 

e. Dự án khác: Dự án Nâng cao năng lực Phòng, chống tai nạn và thương tích cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2.2. Văn hóa, Thể Thao và Du lịch:

TT

Nội dung

I

Lĩnh vực văn hóa (không có đề xuất)

II

Lĩnh vực thể thao

1

Dự án nâng cao thể lực và tầm vóc con người Yên Bái, xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh.

2

Dự án khai thác, bảo tồn và phát triển các loại hình thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian có nguy cơ bị mai một.

III

Lĩnh vực du lịch

1

Dự án phát triển du lịch sinh thái hồ Thác Bà gắn với du lịch cộng đồng tại vùng Đông hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.

2

Mô hình trồng hoa tịa khu vực đồi mâm xôi, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vào thời điểm từ tháng 11 năm trước đến tháng 4-5 năm sau để phục vụ du khách ngắm hoa, check in.

 

2.3. Giáo dục và Đào tạo:

 

STT

Tên dự án

Nội dung

1

Hỗ trợ đào tạo giáo viên nhằm đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019

Trong giai đoạn 2021-2025, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cần phải thực hiện đào tạo nâng chuẩn 1.653 người, gồm 101 giáo viên mầm non, 961 giáo viên tiểu học và 512 giáo viên trung học cơ sở. Lý do đề nghị hỗ trợ: Theo Luật Giáo dục hiện hành, số giáo viên trên đang đạt chuẩn trình độ đào tạo của cấp học (trình độ trung cấp đối với mầm non và tiểu học, trình độ cao đẳng đối với giáo viên THCS); tuy nhiên, từ ngày 1/7/2020 Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực, thì số giáo trên sẽ không đạt chuẩn đào tạo nên phải đi học nâng chuẩn. Đề nghị được hỗ trợ kinh phí đào tạo giáo viên nâng chuẩn.

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Yên Bái cần đầu tư xây mới 601 phòng học văn hóa, 271 phòng tin học, 256 phòng học ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu học 2 buổi/ngày và học tin học, ngoại ngữ từ cấp tiểu học trở lên. Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên chỉ đáp ứng dự kiến được khoảng 40% nhu cầu; số lượng phòng học còn thiếu, đề nghị các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ.

3

Hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ, cung cấp giáo viên tình nguyện

- Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các phòng học ngoại ngữ cho các trường phổ thông theo nội dung tại mục 2.

- Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, năng lực sư phạm tại Việt Nam với chuyên gia nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh của tỉnh.
  - Tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực chuyên môn ở nước ngoài cho các giáo viên có thành tích nổi bật trong dạy học, đặc biệt đối với giáo viên ngoại ngữ. Tạo cơ hội cho giáo viên ngoại ngữ được học tập và thực hành tiếng Anh, trải nghiệm thực tế nền văn hóa tại các nước nói tiếng Anh để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

- Cung cấp tình nguyện viên từ các nước nói tiếng Anh để hỗ trợ giảng dạy và tổ chức các hoạt động dạy học tiếng Anh cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

4

Cấp học bổng cho học sinh

 Trao học bổng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Học bổng có thể là tiền hỗ trợ học phí, chi phí học tập, sinh hoạt phí, hoặc các khóa học miễn phí về kiến thức, kỹ năng trong nước hoặc nước ngoài.

5

Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho các trường phổ thông

Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các phòng tin học cho các trường phổ thông theo nội dung tại mục 2.

6

Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo, hệ thống kiểm định, đánh giá chất lượng

- Xây dựng phần mềm kiểm định chất lượng phục vụ công tác kiểm định chất lượng.

- Phần mềm hỗ trợ công tác kiểm tra đánh giá chất lượng trong trường phổ thông.

7

Tài trợ khác

- Hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh diện con hộ nghèo, hộ cận nghèo ở bán trú tại trường nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Lý do đề nghị hỗ trợ: Đây là những học sinh không thuộc thôn, bản hoặc xã đặc biệt khó khăn, có nhà ở cách xa trường, không đi về trong ngày được, phải ở trọ gần trường hoặc ở tại khu bán trú trong trường, nhưng hiện nay không được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước.

- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ nhà trẻ trong các trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Lý do đề nghị hỗ trợ: Hiện nay nhà nước đang thực hiện hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ mẫu giáo trong các trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, đối tượng nhà trẻ chưa được hỗ trợ nên gây khó khăn trong việc huy động trẻ ra lớp và mất công bằng trong việc tiếp cận giáo dục của trẻ nhà trẻ.

- Hỗ trợ kinh phí thuê khoán nhân viên nấu ăn cho học sinh tại các trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu vùng 4 theo quy định của Chính phủ. Lý do đề nghị hỗ trợ: Hiện nay, kinh phí thuê khoán nhân viên nấu ăn cho học sinh của các trường mầm non không được ngân sách nhà nước đài thọ, mà thực hiện bằng nguồn huy động xã hội hóa từ đóng góp của cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, do các trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, thu nhập của người dân rất thấp nên không huy động được nguồn kinh phí này.

2.4. Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp:

 

STT

Nhiệm vụ, dự án

Nội dung chính

Kết quả sản phẩm chính

Thời gian

thực hiện

 Tổng mức đầu tư                    (Tỷ đồng) I

Lĩnh vực môi trường

 

 

 

             98.00 


1

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác tại thị trấn Yên Thế - xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Xây dựng hố chôn lấp rác; hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác

Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Yên Thế - xã Liễu Đô, huyện Lục Yên để cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng

2021-2023

              45.00 


2

Dự án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 -2020

Xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 -2020

Xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 -2020

2022-2024

              50.00 


3

Dự án bảo vệ môi trường lưu vực Sông Hồng đoạn qua tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

Điều tra, dánh giá bảo vệ môi trường lưu vực Sông Hồng đoạn qua tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực Sông Hồng đoạn qua tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

2021-2022

                3.00 


II

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

 

 

             49.00 


1

Điều tra, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đo đạc địa hình các sông, suối để xác định phạm vi hành lang bảo vệ; xây dựng bản đồ thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án cắm mốc; đề xuất thứ tự ưu tiên cắm mốc và kế hoạch cắm mốc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm ven nguồn nước; phòng chống các hoạt động có nguy cơ nhiễm, suy thoái nguồn nước; bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước

2021-2022

                8.50 


2

Dự án Điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước thải trên sông Thao, sông Chảy.

 Điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước thải trên sông Thao, sông Chảy.

Đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước thải trên sông Thao, sông Chảy.

2023-2024

                6.00 


3

Dự án Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ cấp nước tại những khu thiếu nước (khu sông Chảy, sông Thao, Ngòi Thia và Ngòi Lao).

Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ cấp nước tại những khu thiếu nước (khu sông Chảy, sông Thao, Ngòi Thia và Ngòi Lao).

Đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ cấp nước tại những khu thiếu nước (khu sông Chảy, sông Thao, Ngòi Thia và Ngòi Lao).

2022-2023

                6.50 


4

Dự án Điều tra thống kê và lập danh mục các giếng khai thác nước dưới đất phải xử lý trám lấp, lập kế hoạch xử lý trám lấp, trám lấp một số giếng ở khu vực xung yếu- phòng tránh nhiễm bẩn nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều tra thống kê và lập danh mục các giếng khai thác nước dưới đất phải xử lý trám lấp, lập kế hoạch xử lý trám lấp, trám lấp một số giếng ở khu vực xung yếu- phòng tránh nhiễm bẩn nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 

 Thống kê và lập danh mục các giếng khai thác nước dưới đất phải xử lý trám lấp, lập kế hoạch xử lý trám lấp, trám lấp một số giếng ở khu vực xung yếu- phòng tránh nhiễm bẩn nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2023-2024

                4.00 


5

Dự án Kiểm kê tài nguyên nước đối với nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2026 - 2030

Kiểm kê tài nguyên nước đối với nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2026 - 2030

Kiểm kê tài nguyên nước đối với nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2026 - 2030

2024-2025

                6.00 


6

Dự án đầu tư trang thiết bị, tuyên truyền nâng cao nhận thức, khả năng ứng phó, kỹ năng thích ứng với BĐKH cho cán bộ các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đầu tư trang thiết bị, tuyên truyền nâng cao nhận thức, khả năng ứng phó, kỹ năng thích ứng với BĐKH cho cán bộ các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đầu tư trang thiết bị, tuyên truyền nâng cao nhận thức, khả năng ứng phó, kỹ năng thích ứng với BĐKH cho cán bộ các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2024-2025

                4.00 


7

Dự án Xây dựng mạng lưới giám sát tài nguyên nước tỉnh Yên Bái.

Xây dựng mạng lưới giám sát tài nguyên nước tỉnh Yên Bái.

Mạng lưới giám sát tài nguyên nước tỉnh Yên Bái.

2023-2025

                9.00 


8

Dự án Đánh giá khả năng duy trì dòng chảy môi trường đảm bảo đời sống hệ sinh thái thủy sinh trên một vài vị trí thí điểm tỉnh Yên Bái.

Đánh giá khả năng duy trì dòng chảy môi trường đảm bảo đời sống hệ sinh thái thủy sinh trên một vài vị trí thí điểm tỉnh Yên Bái.

Đánh giá khả năng duy trì dòng chảy môi trường đảm bảo đời sống hệ sinh thái thủy sinh trên một vài vị trí thí điểm tỉnh Yên Bái.

2024-2025

                5.00 


III

Liĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học

 

 

 

             12.00 


1

Dự án điều tra xác định các nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế và đa dạng sinh học cao trên địa bàn tỉnh.

Điều tra xác định các nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế và đa dạng sinh học cao trên địa bàn tỉnh.

Xác định các nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế và đa dạng sinh học cao trên địa bàn tỉnh.

2021-2022

                3.00 


2

Dự án điều tra, khảo sát, đánh giá và bảo tồn các giống loài động vật, thực vật, vi sinh vật quy hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh

Điều tra, khảo sát, đánh giá và bảo tồn các giống loài động vật, thực vật, vi sinh vật quy hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá và bảo tồn các giống loài động vật, thực vật, vi sinh vật quy hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh

2022-2023

                3.00 


3

Dự án điều tra và lập danh mục loài ngoại lai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Điều tra và lập danh mục loài ngoại lai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 Lập danh mục loài ngoại lai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2024-2025

                2.00 


4

Dự án điều tra, thống kê, kiểm kê đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xác lập chế độ phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên vùng núi đá vôi và vùng đất chưa sử dụng của tỉnh Yên Bái

Điều tra, thống kê, kiểm kê đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xác lập chế độ phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên vùng núi đá vôi và vùng đất chưa sử dụng của tỉnh Yên Bái

Kiểm kê đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xác lập chế độ phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên vùng núi đá vôi và vùng đất chưa sử dụng của tỉnh Yên Bái

2024-2025

                2.00 


5

Dự án điều tra, thống kê, kiểm kê đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xác lập chế độ phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên vùng đất ngập nước tự nhiên của tỉnh Yên Bái

Điều tra, thống kê, kiểm kê đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xác lập chế độ phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên vùng đất ngập nước tự nhiên của tỉnh Yên Bái

Kiểm kê đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xác lập chế độ phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên vùng đất ngập nước tự nhiên của tỉnh Yên Bái

2024-2025

                2.00 


 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

 

159.00 


(Một trăm năm mươi chín tỷ đồng)


            

2.5. Lao động và xã hội:

a. Dự án 1: Phòng, chống bạo lực, gia đình, buôn bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em

- Nội dung: Phòng, chống bạo lực, gia đình, buôn bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

- Đối tượng hưởng lợi: Phụ nữ và trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; người chăm sóc trẻ; cộng tác viên, cán bộ cộng đồng.

- Địa bàn dự kiến: Huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 2 tỷ đồng.

b. Dự án 2: Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Hiện nay tỉnh Yên Bái có Trường Cao đẳng nghề Yên Bái được tham gia một số Dự án giáo dục nghề nghiệp được viện trợ từ một số nước phát triển như Đan Mạch, Đức, Anh. Trong thời gian tới, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được tham gia các dự án được viện trợ phi chính phủ nước ngoài lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể:

- Hỗ trợ xây dựng, chuyển giao các chương trình đào tạo từ nước ngoài cấp độ Asean, quốc tế đã được kiểm định và công nhận đạt chất lượng, để tổ chức triển khai đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (trường đang được đầu tư trở thành một trong những trường chất lượng cao của cả nước).

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường cao đẳng, trung cấp để đáp ứng yêu cầu trở thành trường chất lượng cao, yêu cầu đào tạo các nghề trọng điểm đạt cấp độ quốc tế, Asean, quốc gia và yêu cầu đào tạo nghề cho học sinh dân tộc nội trú. 

- Tạo điều kiện cho các trường trong tỉnh thăm quan, học tập mô hình, trao đổi cán bộ chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên và cán bộ quản lý, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự hòa nhập với đội ngũ các nhà khoa học trên thế giới, cùng hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học và phát triển công nghệ, tăng cường trao đổi thông tin, tăng thêm nguồn tư liệu, chương trình đào tạo, giáo trình, cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong  các nhà trường.

- Triển khai các dự án hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh, thông qua thực hiện các mô hình ứng dụng; đào tạo kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật cơ sở; tập huấn cho người dân vùng dự án, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp hàng hoá, có tiềm năng về thị trường và phát huy lợi thế của từng vùng trong tỉnh.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 3 tỷ đồng.

2.6. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 

STT

Tên chương trình, dự án

Tên nhà

tài trợ

Chủ trì thực hiện khoản viện trợ

Địa bàn thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng vốn nhu cầu viện trợ

Ghi chú

 

Tổng số: 08 Dự án

 

 

 

 

6.006

 

I

Lĩnh vực trồng trọt

 

 

 

 

770

 

1

Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

Quỹ CODESPA (Tây Ban Nha)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái

Xã Hồng Ca, H. Trấn Yên; xã Nà Hẩu, H. Văn Yên

2021-2024

770

 

II

Lĩnh vực chăn nuôi

 

 

 

 

4.510

 

1

Dự án hỗ trợ chăn nuôi vịt bầu

W.P.Schmitz-
 Stifung (Đức)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái

Xã Hồng Ca, H. Trấn Yên; xã Lâm thượng, H. Lục Yên

2021

770

 

2

Dự án hỗ trợ nuôi lợn bản địa

W.P.Schmitz-
 Stifung (Đức)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái

Xã Nà Hẩu, H. Văn Yên; xã Minh An, H. Văn Chấn,     

2022-2024

1.100

 

3

Dự án trồng quế hữu cơ

W.P.Schmitz-
 Stifung (Đức)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái

Xã Viễn Sơn, Đại Sơn huyện Văn Yên

2021- 2023

880

 

4

Dự án nuôi ong mật chất lượng cao và phát triển bền vững cho người dân tộc thiểu số H"Mông

W.P.Schmitz-
 Stifung (Đức)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái

Xã Nậm Khắt, Dế Su Phình, H. Mù căng Chải

2021-2023

880

 

5

Dự án hỗ trợ phát triển giống vịt bầu Lâm Thượng tại huyện Lục Yên

W.P.Schmitz-
 Stifung (Đức)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Xã Lâm Thượng, Khánh Thiện, H. Lục Yên

2021

880

 

III

Lĩnh vực lâm nghiệp

 

 

 

 

726

 

1

Hỗ trợ phát triển sinh kế thông qua nuôi lợn nái sinh sản ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại xã Nà Hẩu huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

W.P. Schmitz Stiftung (Đức)

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái)

Xã Nà Hẩu – H. Văn Yên 

2020 - 2021

267.5

Nhân rộng mô hình từ xã Phong Dụ Hạ sang Nà Hẩu

2

Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi gà đen bản địa góp phần tăng thu nhập cho người dân nghèo tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

W.P. Schmitz Stiftung (Đức)

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái)

Xã Nà Hẩu – Huyện Văn Yên

2020 - 2021

458.5

 

3. Cơ quan đầu mối về công tác PCPNN ở địa phương:

- Tên cơ quan: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ: đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 0216.3893.667

- Email: lhhnyb@gmail.com.

 

 

Tác giả bài viết: