Ninh Bình
19/02/2022 8:41 SA 651 lượt xem
Cỡ chữ +-

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỈNH NINH BÌNH

 

                  I. THÔNG TIN CHUNG

           1. Diện tích: 1.386,79 km2.

           2. Dân số: 982.487 người.

           3. Dân tộc: Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là dân tộc Mường là 27.993 người, chiếm 2,87% tổng dân số toàn tỉnh sinh sống tập trung tại 8 xã của huyện Nho Quan (các xã: Thạch Bình, Cúc Phương, Yên Quang, Văn Phương, Kỳ Phú, Phú Long, Quảng Lạc, Xích Thổ) và 01 xã của thành phố Tam Điệp (xã Yên Sơn).

           4. Đơn vị hành chính: 08 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 06 huyện (Yên Khánh, Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Mô) và 02 thành phố (thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp), 143 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 62 đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực dân tộc thiểu số và miền núi).

           5. Cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ: đến hết năm 2019 khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 44,9%, khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 12,1%, khu vực dịch vụ chiếm 43,0%.

           6. Tỷ lệ hộ nghèo (năm 2020): Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,57 % , tỷ lệ hộ cận nghèo 4,07 % ; dự kiến năm 2020 , tỷ lệ hộ nghèo , cận nghèo lần lượt giảm xuống dưới 2,0 % và 3,0 %

           7. Mức thu nhập bình quân đầu người (năm 2020): 65,7 triệu đồng.

II. ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ GIAI ĐOẠN 2020-2022

  1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Nội dung ưu tiên: Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục; Hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ, cung cấp giáo viên tình nguyện; Cấp học bổng cho học sinh. 

- Địa bàn ưu tiên: Huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn và thành phố Tam Điệp. Đây là các địa phương miền núi, chiêm trũng, địa bàn rộng, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cơ sở vật chất giáo dục còn nhiều khó khăn cần nhiều nguồn lực để hỗ trợ, khuyến khích học tập, phát triển giáo dục. 

- Đối tượng ưu tiên: Các trường học vùng sâu, vùng xa; Học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. 

2. Lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội: 

- Nội dung ưu tiên: Giáo dục và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội. 

- Địa bàn ưu tiên: Huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Yên Khánh, huyện Yên Mô. Đây là các địa phương mà kinh tế - xã hội phát triển chậm hơn so với các địa phương khác, tỷ lệ người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cao hơn so với các địa phương khác trong tỉnh.

- Đối tượng ưu tiên: Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở bảo trợ xã hội. 

3. Lĩnh vực môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp: 

- Nội dung ưu tiên: Bảo vệ và cải thiện môi trường sống, môi trường thiên nhiên; Phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai; Nâng cao nhận thức cộng đồng. 

- Địa bàn ưu tiên: Các địa phương miền núi, ven biển, vùng chiêm trũng thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu như các huyện: Kim Sơn, Nho Quan, Gia Viễn và thành phố Tam Điệp. 

- Đối tượng ưu tiên: Ngư dân vùng ven biển; hộ kinh tế có thể có các hoạt động chăn nuôi thủy hải sản; các hộ dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng hoạt động của các lực lượng chức năng như kiểm lâm, kiểm ngư, bảo vệ môi trường .... 

4. Cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài: 

- Tên cơ quan: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình, 

- Địa chỉ: Số 03 Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 0229.3889208

- Email: ngoaivu@ninhbinh.gov.vn

Tác giả bài viết: