Nam Định
19/02/2022 8:42 SA 670 lượt xem
Cỡ chữ +-

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỈNH NAM ĐỊNH

 

 

 1. THÔNG TIN CHUNG

  1. Diện tích Tỉnh Nam Định nằm ở phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng với diện tích Nam Định vào khoảng 1.668 km2. Địa hình tương đối bằng phẳng, có 2 vùng chính là vùng đồng bằng thấp trũng và vùng đồng bằng ven biển, ở phía Tây Bắc tinh có một số it đồi núi thấp.

   2. Dân số: Dân số tỉnh Nam Định năm 2019 khoảng 1,8 triệu người.

  3. Dân tộc Dân số tỉnh Nam Định chủ yếu là dân tộc Kinh.

  4. Số đơn vị hành chính: Tỉnh Nam Định có 10 đơn vị hành chính, trong đó có 09 huyện và 01 thành phố. Vùng đồng bằng thấp trũng, gồm 06 huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường và thành phố Nam Định, là vùng có nhiều khả năng thâm canh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và các ngành nghề truyền thống. Vùng ven biển, gồm 03 huyện: Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, là vùng thâm canh lúa và phát triển mạnh nuôi trồng thủy hải sản.

  5. Cơ cấu kinh tế Năm 2019, tỉnh Nam Định có cơ cấu kinh tế:

  - Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19%.

  - Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 81%.

  6. Cơ cấu dân cư: Theo số liệu về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, cơ cấu dân cư của tỉnh Nam Định như sau:

  - Khu vực thành thị: khoảng 324.000 người, khu vực nông thôn: khoảng 1,45 triệu người.

  - Nam khoảng 872.000 người (chiếm 49%), nữ khoảng 908.000 người (chiếm 51%).

  7. Cơ cấu lao động: 

  Năm 2018, lực lượng lao động tại tỉnh từ 15 tuổi trở lên khoảng 1,15 triệu người, trong đó tỷ lệ lao động nam khoảng 562.700 người (chiếm48,84%), lao động nữ là 589.500 người (chiếm 51,16%).

  8. Tỷ lệ hộ nghèo: Số huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020: Không có

   - Tỷ lê hộ nghèo năm 2019: 9.443 hộ (chiếm 1,53%);

   - Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2019: 37.609 hộ (chiếm 6.09%).

 1. ƯU TIÊN VẬN ĐONG VIEN TRO GIAI DOẠN 2020-2022
 1. Lĩnh vực y tế:
  1. Thông tin chung về lĩnh vực Y tế của tinh:

Toàn tinh có 250 cơ sở y tế do địa phương quản lý, trong đó có 21 bệnh viện và 229 trạm y tế xã, phường. Với đặc điểm dân số đông, mật độ dân số cao, tỷ lệ giường bệnh và tỷ lệ bác sĩ trên số dân còn thấp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,2%.

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em được triển khai toàn diện, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2018 còn 11,8%.

 

1.2. Các nội dung ưu tiên trong lĩnh vuc Y tế

- Thực trạng cơ sở hạ tầng y tế:

+ Tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân: 30,5.

+ Tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân: 6,3.

+ Một số cơ sở y tế và phần lớn các trạm y tế xã còn chưa được trang bị đây đù các trang thiết bị, vật tư y tế dẫn đến hạn chế trong công tác khám chữa bệnh tuyến cơ sở.

- Kiến nghị: Đề nghị được tạo điều kiện thu hút nguồn viện trợ PCPNN vào việc xây mới, sửa chữa các trạm y tế đã xuống cấp, mua mới các trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế và trạm y tế, thu hút các hoạt động khám chữa bệnh cho người dân địa phương do các chuyên gia nước ngoài trình độ cao thực hiện,...

- Địa bàn ưu tiên vận động viện trợ PCPNN đối với nội dung xây dựng hạ tầng y tế huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, một số xã khó khăn tại các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng...

- Đối tượng ưu tiên vận động viện trợ PCPNN đối với nội dung Xây dựng cơ sở hạ tầng y tế: người dân tại các địa bàn còn khó khăn của tỉnh.

 1. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

2.1. Thông tin chung về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của tỉnh:

Toàn tỉnh có 872 trường từ cấp giáo dục mầm non đến giáo dục chuyên nghiệp, trong đó có 853 trường công lập, 19 trường ngoài công lập. Số phòng học kiên cố là 15 nghìn phòng, chiếm 87,8% tổng số phòng học.

 1. Các nội dung ưu tiên trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Ưu tiên số 1: Cung cấp tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ tại các trường trên địa bàn tỉnh.

- Thực trạng: Việc giảng dạy ngoại ngữ tại các trường trên địa bàn tỉnh c nhiều hạn chế, học sinh chưa có cơ hội duoc tiếp cận, học ngoại ngữ với người nu ngoài nên các kỹ năng ngoại ngữ chưa được cải thiện một cách toàn diện.

- Địa bàn ưu tiên: các trường học tại khu vực nông thôn.

- Đối tượng ưu tiên: Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Ưu tiên sổ 2 Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục

- Thực trạng cơ sở hạ tầng giáo dục theo số liệu thống kê năm 2018:

+ Tỷ lệ 61/583 trường chưa đạt chuẩn quốc gia.

 •  Kiến nghị: Đề nghị mỗi năm được hỗ trợ từ 50-100 lượt tình nguyện người nước ngoài đến tinh hỗ trợ giáng day ngoại ngữ các trường trên địa tinh

+ Khoảng gần 2.000 phòng học chưa kiên cố.

+ Nhiều trường mầm non cơ sở vật chất còn sơ sài, chưa đáp ứng tiêu chuẩn nguyện vọng của người dân.

- Địa bàn ưu tiên: Các xã còn khó khăn của một số huyện như: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Trực Ninh,..

- Đối tượng ưu tiên: Học sinh mầm non và học sinh tiểu học.

 1. Lĩnh vực Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp

3.1. Thông tin chung

Nam Định là tinh ven biển với đưong bờ biển dài (72km), hàng năm chịu ảnh hưởng nhiều bởi bão lũ, biến đổi khí hậu do tình hình thời tiết diễn bien phức tạp. Thiên tai xảy ra trong năm tuy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về nông nghiệp (lúa màu, thủy hải sản,...), xâm nhập mặn,...

3.2 Các nội dung ưu tiên

Ưu tiên số 1: Phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai

 • Thực trang: Năm 2018 thiên tai làm thiệt hại 33.093 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, nhiều cơ sở nuôi trồng thủy hải sản thiệt hại nặng nề. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2018 trên 153 tỷ đồng.

- Kiến nghị: Đề nghị thu hút viện trợ PCPNN vào các công trình phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (dê điêu, trung tâm cảnh báo,..) và trang bị các điều kiện, phương tiện phòng chống thiên tai.

- Địa bàn ưu tiên: Các huyện ven biển như Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy.

- Đối tượng ưu tiên: Chính quyền và người dân địa phương ven biển.

Ưu tiên số 2: Phòng chống biến đổi khí hậu

 • Thực trạng: Hàng năm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng xâm nhập mặn và xâm lấn ven biển diễn ra ngày càng phổ biến, ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân ven biển.
 • Kiến nghị: Đề nghị thu hút viện trợ PCPNN vào các dự án phòng chống biến đổi khí hậu (trồng rừng ngập mặn, tái tạo hệ sinh thái ven biển, tuyên truyền nâng cao ý thức chống biến đổi khí hậu cho người dân,.)
 • Địa bàn ưu tiên: Các huyện ven biển nhu Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy.
 • Đối tượng ưu tiên: Chính quyền và người dân địa phương ven biển
 • 4. Cơ quan đầu mối về công tác PCPNN ở địa phương Cơ quan đầu mối về vận động viện trợ và hoạt động của các tổ chức PCPNN tỉnh Nam Định:

Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

- Địa chỉ: Số 57 đường Vị Hoàng, phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3867197/ Di động: 0945551634

 

Tác giả bài viết: