Khánh Hòa
18/02/2022 4:57 CH 613 lượt xem
Cỡ chữ +-

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Diện tích: 5.137,8 km²

2. Dân số: 1.231.107 người (theo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số của tỉnh vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019).

3. Dân tộc: 32 dân tộc (Kinh, Raglai, Hoa, Ê-đê, Cơ-ho, một nhóm nhỏ dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, Chăm, Khmer, Thổ…). 

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, gồm: Raglai (chiếm 75,86%), T’rin (chiếm 7,78%), Êđê (chiếm 5,44%), Hoa (chiếm 4,14%), Tày (chiếm 2,69%), Nùng (chiếm 1,62%), các dân tộc khác chiếm 2,46% sống tập trung tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh và một số xã miền núi thuộc huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh.

4. Số đơn vị hành chính: gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh (Nha Trang và Cam Ranh), 1 thị xã (Ninh Hòa) và 6 huyện (Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa).

5. Cơ cấu kinh tế (năm 2019): Ngành nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng 10,74%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 28,18%; ngành dịch vụ chiếm 50,73%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,35%.

6. Cơ cấu dân cư: 

- Khu vực đô thị (520.008 người, chiếm 42,2%), Khu vực nông thôn (711.099 người, chiếm 57,8%). 

- Mật độ dân số: 240 người/km²

7. Cơ cấu lao động: 

Lao động đang làm việc hàng năm phân theo ngành kinh tế: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 32,93%; Công nghiệp, xây dựng: 22,22%; Dịch vụ, thương mại: 44,85%.

8. Tỷ lệ hộ nghèo:

- Số huyện nghèo theo Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ: gồm 02 huyện (Khánh Sơn và Khánh Vĩnh).

- Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo: 

+ Hộ nghèo (3,06%).

+ Cận nghèo (6,27%). 

9. Mức thu nhập bình quân đầu người (năm 2019): 69,9 triệu đồng/người. 

 

 

II. ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ GIAI ĐOẠN 2020-2022 

1. Lĩnh vực giáo dục: 

1.1. Thông tin chung: Cơ sở hạ tầng của một số trường tiểu học, trung học cơ sở tại một số xã trên địa bàn tỉnh đã bị hư hỏng, xuống cấp.

1.2. Nội dung ưu tiên:

- Ưu tiên số 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục.

- Ưu tiên 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục.

- Ưu tiên 3: Cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhà công vụ cho giáo viên trên đảo.

2. Lĩnh vực Y tế

2.1. Thông tin chung: Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tại hệ thống tuyến xã tại các huyện miền núi còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là hỗ trợ cho người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa phương.

2.2. Nội dung ưu tiên:

- Ưu tiên 1: Hỗ trợ các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng.

Ưu tiên 2: Phát triển hạ tầng cơ sở y tế.

- Ưu tiên 3: Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế.

3. Lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội

3.1. Thông tin chung: Hiện các Trung tâm bảo trợ xã hội tại địa bàn tỉnh còn thiếu nhiều trang thiết bị máy móc, cũng như thiếu kinh phí để hỗ trợ đào tạo nghề cho những người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.  

3.2. Nội dung ưu tiên:

- Ưu tiên số 1: Hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Ưu tiên số 2: Hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Ưu tiên số 3: Hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội.

4. Lĩnh vực Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp

4.1. Thông tin chung: Hệ thống bờ kè, nguồn nước sông của một số xã tại địa bàn tỉnh bị hư hỏng và ô nhiễm.

4.2. Nội dung ưu tiên:

- Ưu tiên số 1: Hỗ trợ các mô hình nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu.

- Ưu tiên số 2: Hỗ trợ các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường.

5. Cơ quan đầu mối về công tác PCPNN ở địa phương

- Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

+ Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoai: 02583.526419; Fax: 02583.560153.

+ Email: phtqt.sngv@khanhhoa.gov.vn hoặc dofa.khanhhoa@gmail.com.

 

 

 

 

 


 

 

                              

Tác giả bài viết: