Hà Tĩnh
18/02/2022 5:02 CH 606 lượt xem
Cỡ chữ +-

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỈNH HÀ TĨNH

  1. Thông tin về tỉnh Hà Tĩnh
  1. Thông tin chung:

- Diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên là 5.990,67 km2

- Dân số: 1,29 triệu người

- Dân tộc: 05 nhóm dân tộc sinh sống, tỷ lệ người Kinh chiếm gần 99%. Các dân tộc thiểu số gồm: Lào, Mường, Chứt, Thái.

- Số đơn vị hành chính: 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện; 262 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 12 thị trấn, 21 phường và 229 xã).

- Cơ cấu kinh tế: cơ cấu kinh tế giữa 3 ngành nông, lâm, thủy sản; công nghiệp - xây dựng; và dịch vụ lần lượt là 13,72% - 42,98% - 43,3%.

- Cơ cấu dân cư: tỷ lệ dân cư thành thị và nông thôn lần lượt là 19,5% và 80,5%.

- Cơ cấu lao động: cơ cấu lao động giữa 3 ngành nông, lâm thủy sản; công nghiệp - xây dựng; và dịch vụ lần lượt là 43,05% - 23,72% - 33,23%.

- Tỷ lệ hộ nghèo: 4,53% (tương đương 17.352 hộ nghèo).

- Mức thu nhập bình quân đầu người: 2,576 triệu đồng/tháng (2018).

  1. Tình hình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2017 - 2019:

2.1. Giá trị viện trợ giai đoạn 2017-2019: 

Năm

Số tổ chức PCPNN

và nhà tài trợ

Số dự án

Giá trị viện trợ

giải ngân (USD)

2017

28

31

1.682.941

2018

18

18

1.536.781

2019

12

12

1.353.927

 

2.2. Lĩnh vực viện trợ: 03 lĩnh vực nhận được nhiều viện trợ của tổ chức PCPNN nhất trong giai đoạn 2017-2019 (đơn vị tính USD):

Năm

Lĩnh vực 1

Lĩnh vực 2

Lĩnh vực 3

Các lĩnh vực khác

2017

Phát triển nông thôn

Tập huấn rà phá bom mìn

Giáo dục (hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo)

Lâm nghiệp, dự án nước sạch, bảo vệ môi trường…

2018

Phát triển nông thôn

Phòng chống thiên tai

Hỗ trợ môi trường, nước sạch

Lâm nghiệp, hạn chế biến đổi khí hậu

2019

Cải thiện vệ sinh và nước sạch

Phòng ngừa di cư trái phép

Lâm nghiệp

Nông nghiệp, hỗ trợ chăn nuôi

2.3. Địa bàn viện trợ (theo các lĩnh vực ở mục 2.2):

Trong giai đoạn 2017 - 2019, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hỗ trợ nhiều tại các địa bàn của tỉnh như sau:

- Lĩnh vực Phát triển nông thôn: huyện Hương Sơn, huyện Hương Khê, huyện Vũ Quang.

- Lĩnh vực Tập huấn rà phá bom mìn: thành phố Hà Tĩnh.

- Lĩnh vực Giáo dục, cấp học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo: huyện Cẩm Xuyên, huyện Nghi Xuân, huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh.

- Lĩnh vực Lâm nghiệp: huyện Kỳ Anh, huyện Hương Khê, huyện Cẩm Xuyên.

- Lĩnh vực bảo vệ môi trường, cải thiện nước sạch: huyện Lộc Hà, huyện Cẩm Xuyên.

- Lĩnh vực phòng ngừa di cư trái phép: huyện Lộc Hà, huyện Can Lộc, huyện Nghi Xuân.

2.4. Đối tượng viện trợ (theo các lĩnh vực ở mục 2.2):

Trong giai đoạn 2017 - 2019, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hỗ trợ đối với các đối tượng như sau:

- Lĩnh vực Phát triển nông thôn: các hộ nghèo, nông dân.

- Lĩnh vực Tập huấn rà phá bom mìn: lực lượng quân sự tỉnh.

- Lĩnh vực Giáo dục, cấp học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo: các trường học trên địa bàn, học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Lĩnh vực Lâm nghiệp: các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, các hộ gia đình phát triển lâm nghiệp quy mô nhỏ.

- Lĩnh vực bảo vệ môi trường, cải thiện nước sạch: các vùng hộ gia đình chịuảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các hộ nghèo…

- Lĩnh vực phòng ngừa di cư trái phép: các đối tượng thuộcđịa bàn có số lượng ngườiđi xuất khẩu lao động đông.

II. Định hướng ưu tiên vận động viện trợ giai đoạn 2020-2025: 

1. Giáo dục và đào tạo:

- Tỉnh Hà Tĩnh ưu tiên vận động viện trợ giáo dục tập trung chủ yếu các hoạt động cụ thể như: hỗ trợ đào tạo giáo viên, xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, đào tạo ngoại ngữ (cung cấp giáo viên tình nguyện), cấp học bổng, đào tạo công nghệ thông tin.

- Một số dự án ưu tiên vận động viện trợ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục:

+ Xây dựng Nhà học của Trường Mầm non và Trường Tiểu học: xây dựng trường gồm 10 phòng học Mầm non và 04 phòng học Tiểu học, nhà văn phòng, các phòng chức năng, và công trình phụ trợ đảm bảo nhu cầu học tập, chăm sóc và giáo dục của học sinh, cán bộ, giáo viên của trường tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, với kinh phí 525.000USD.

+ Xây dựng Thư viện Văn hóa Thiếu nhi thuộc Thư viện tỉnh: Cải tạo không gian: Sơn trang trí, cung cấp trang thiết bị, các hạng mục cần thiết kế như quầy thông tin, khu trưng bày sách, nhạc cụ, đồ chơi, phòng trải nghiệm văn hóa, phòng video; tài nguyên hỗ trợ vận hành thư viện văn hóa thiếu nhi, với kinh phí 80.833USD.

+ Phục hồi xây dựng Đền Xứ - Cổ Đạm thuộc huyện Nghi Xuân: Phục hồi xây dựng Đền Xứ là nơi thờ tự Tổ Sư Ca trù Cổ Đạm đồng thời là không gian diễn xướng của nghệ thuật Ca Trù; Giữ gìn, bảo tồn Ca Trù Việt Nam nói chung và Ca Trù Cổ Đạm nói riêng, với kinh phí 180.000USD.

2. Lĩnh vực Y tế:

- Tỉnh Hà Tĩnh ưu tiên vận động viện trợ Y tế tập trung chủ yếu các hoạt động cụ thể như: đào tạo cán bộ Y tế, phát triển hạ tầng cơ sở y tế, hỗ trợ thực hiện các chương trình nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực cho các trung tâm kiểm soát dịch bệnh, cấp thuốc và thăm khám y tế miễn phí cho các hộ gia đình nghèo tại các vùng khó khăn.

- Một số dự án ưu tiên vận động viện trợ trong lĩnh vực Y tế:

+ Hỗ trợ 262 đơn vị hành chính cấp xã thành lập Ngân hàng máu sống (do tình trạng thiếu nguồn máu cung cấp cho bệnh nhân cần truyền máu được giải quyết nhanh chóng): thành lập Ban triển khai dự án; tổ chức hội thảo, tập huấn; thực hiện thu thập mẫu nghiệm; xét nghiệm định nhóm máu; theo dõi, giám sát, bổ sung; phản hồi kết quả cho địa phương, nghiệm thu thanh quyết toán, với kinh phí 44.493 USD.

+ Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân: hỗ trợ xây dựng Trạm y tế cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại huyện Hương Khê: đầu tư trang thiết bị y tế cho bênh viện và các trạm y tế; Xây dựng các trạm y tế cho các xã Hương Lâm, Hà Linh, Hương Đô, Hòa Hải, Phương Điền, cụ thể: Công trình cấp 4, xây dựng nhà điều trị, khám chữa bệnh và lưu trú cho bệnh nhân, hệ thống thu gom rác thải y tế, với kinh phí 200.000 – 400.000USD/ mỗi Trạm Y tế.

+ Xây dựng mới nhà 2 tầng và trang thiết bị y tế trạm y tế phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh: đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân trong vùng; chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân; giảm thiểu tác động xấu do điều kiện vệ sinh kém, ô nhiễm môi trường trong cộng đồng; tránh được các rủi ro trong quá trình di chuyển xa tới bệnh viện; tạo điều kiện quyết định cho thị xã phát triển ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, với kinh phí 219.250 USD.

3. Lĩnh vực bảo vệ Môi trường

- Tỉnh Hà Tĩnh ưu tiên vận động viện trợ bảo vệ môi trường tập trung chủ yếu các hoạt động cụ thể như: bảo vệ và cải thiện môi trường sống, môi trường thiên nhiên; phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai; nâng cao nhận thức cộng đồng; hỗ trợ xây dựng các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường; nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu; cứu trợ khẩn cấp.

- Một số dự án ưu tiên vận động viện trợ trong lĩnh vực môi trường:

+ Xây dựng Bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa và các lưu vực sông tại vùng hạ du các hồ chứa nước lớn và các lưu vực sông: Khảo sát địa hình để xây dựng bản đồ ngập lụt, trong đó thể hiện ứng với một tần suất xã lũ thì tương ứng với từng phạm vi ngập lụt để tiến hành công tác di dân phòng tránh lũ; Xây dựng các mốc báo lũ, với kinh phí 881.057 USD.

+ Quy hoạch, phân vùng chức năng sử dụng dải ven biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh BĐKH và nước biển dâng tại ven bờ biển Hà Tĩnh: Xây dựng quy hoạch, phân vùng chức năng sử dụng dải ven biển làm cơ sở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên biển phục vụ phát triển KTXH đến năm 2050 trong điều kiện BĐKH và nước biển dâng, với kinh phí 300.000 USD.

+ Xây dựng mạng lưới giám sát hoạt động tài nguyên nước: Xây dựng trang thiết bị giám sát tài nguyên nước qua đó thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu về tài nguyên nước trên các sông, suối, hồ đập và các điểm quan trắc, giám sát nước dưới đất trên địa bàn toàn tỉnh, với kinh phí 400.000 USD.

4. Lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội

- Tỉnh Hà Tĩnh ưu tiên vận động viện trợ bảo vệ môi trường tập trung chủ yếu các hoạt động cụ thể như: Giáo dục và giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhàở cho người nghèo; hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội; phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống nạn buôn bán người; tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông…

- Một số dự án ưu tiên vận động viện trợ trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội:

Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn toàn tỉnh: Nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/dioxin; khám chữa bệnh; phục hồi chức năng; xông hơi giải độc; chế độ bảo dưỡng các trang thiết bị, với kinh phí 470.552 USD.

+ Dự án tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về ATGT và bổ sung hệ thống biển báo ATGT trên hệ thống đường GTNT nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông cho người dân; bổ sung hệ thống biển báo ATGT trên hệ thống đường GTNT trên địa bàn toàn tỉnh, với kinh phí 230.000 USD.

+ Nâng cao năng lực quản lý, công tác truyền thông về an toàn thực phẩm: 75% số người quản lý, người sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% cán bộ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của cấp tỉnh, huyện, xã được cập nhật văn bản và kiến thức về an toàn thực phẩm thông qua các lớp đào tạo, tập huấn…với kinh phí 21.930 USD.

5. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn:

- Tỉnh Hà Tĩnh ưu tiên vận động viện trợ nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn tập trung chủ yếu các hoạt động cụ thể như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh; hạ tầng cơ sở nông thôn; xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành, nghề, thủ công mỹ nghệ; phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…

- Một số dự án ưu tiên vận động viện trợ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn:

  + Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2018-2025: Quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng và đất rừng hiện có, nâng cao chất lượng và giá trị của rừng nhằm đảm bảo vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng Nông thôn mới của tỉnh. chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững, với kinh phí 1.762.115USD.

  + Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu điển hình gắn với du lịch nông thôn mới: Xây dựng mô hình xã kiểu mẫu điển hình gắn với du lịch nông thôn mới làm mẫu để nhân rộng tại các huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, với kinh phí 500.000 USD.

  + Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây ăn quả chất lượng cao theo hướng VietGap trên địa bàn thị xã Kỳ Anh: Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây ăn quả chất lượng cao theo hướng VietGap tại thị xã Kỳ Anh; Hỗ trợ sinh kế cho người dân, giúp người dân ổn định cuộc sống; Khai thác tiềm năng về đất đai chưa sử dụng hợp lý trên địa bàn; Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, với kinh phí 220.000 USD.

Cơ quan đầu mối về công tác PCPNN ở địa phương: 

Cơ quan đầu mối về vận động viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ chức PCPNN:

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh, số 13 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, SĐT: 0239.3890721; Email: songoaivu@hatinh.gov.vn.

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin nhu cầu vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn 2020 – 2025, sở Ngoại vụ báo cáovà kính mong sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ trong công tác vận động củaLiên hiệp các tổ chức Hữu nghị ViệtNam./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, HTQT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

ơ

 

Ngô Thị Hoài Nam

 

 

 

            

Tác giả bài viết: