Cà Mau
19/02/2022 8:46 SA 701 lượt xem
Cỡ chữ +-

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỈNH CÀ MAU

 

  1. THÔNG TIN CHUNG
  1. Diện tích: Tổng diện tích đơn vị chính của tinh là 5.221,19km, trong dó diện tích đất nông nghiệp là 7km, đất phi nông nghiệp là 561,53km, đất chưa sử dụng là 46,49km, đường bờ biển dài 254km, trong đó bờ biển phía Đông dài 107km, phía Tây dài 147km.

2. Dân số: Tỉnh Cà Mau đến thời điểm hiện tại có 1.235.912 người tương đương 305.654 hộ. 

3. Dân tộc: Có 14 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tinh, trong đó có 13 thiểu số (DTTS) với khoảng 53.272 người (11.448 hộ). Đồng bào DTTS nấc của tỉnh là dân tộc Khmer với khoảng 9.671 hộ, 44.989 người; tiếp đến mộc Hoa với 1.531 hộ, 6.375 người; còn lại là 11 DTTS khác với khoảng 246 hộ tương đương 1.908 người.

4. Số đơn vị hành chính: Tỉnh Cà Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và thành phố Cà Mau), 101 đơn vị hành chính cấp xã (10 phường, 09 thị trấn và 82 xã).

5. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỷ trọn GRDP; Công nghiệp, xây dựng 26,1%; Dịch vụ 40,9%; Thuế nhập khá n phẩm 3,8%.

6. Cơ cấu lao động: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh là 715.584 người, trong đó lao động nam là 412.230 người (chiếm 57,61%), lao động nữ là 303.354 người (chiếm 42,39%), lực lượng lao động ở thành thị chiếm 21,22%, lực lượng lao động ở khu vực công nghiệp chiếm 78,77 %.

7. Tỷ lệ hộ nghèo:  Tổng số hộ nghèo là 7.699 hộ (tương đương 31.148 người) chiếm 2,52%; tổng số hộ cận nghèo là 6.95 hộ chiếm 2,06%.

8. Thu nhập bình quân đầu người: 47,1 triệu đồng/người/năm.

  1. ƯU TIỆN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ GIAI ĐOẠN 2020-2022
  1. Ưu tiên 1: Lĩnh vực môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

Vận động hỗ trợ cho các dự án về hoàn thiện hệ thông quan trắc khí hậu và cảnh báo sớm biến đổi khí hậu, thiên tai, xây dựng các nhà trú bão cho các dân cư sống ven biển, thiết lập các khu neo đậu tránh bão; phát triển mô hinh phòng chống và giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng; quản lý tài nguyên thiên nhiên; xây dựng bãi thu gom, xử lý rác thải.

  1. Ưu tiên 2: Giải quyết các vấn đề xã hội và nạn nhân da cam/dioxin 

Vận động hỗ trợ chăm sóc và phục hồi chức năng bằng phương pháp xông hơi tẩy độc cho người nhiễm chất độc da cam/dioxin, xây dựng nhà ở cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

  1. Ưu tiên 3: Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn 

Vận động hỗ trợ xây dựng các chương trình nước sạch; các mô hình nông nghiệp, thủy sản; nghiên cứu đa dạng sinh học, xây dựng cầu giao thông nông thôn.

  1. Ưu tiên 4: Giáo dục và Đào tạo; Y tế 

Vận động hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo, bỗi duỡng giáo viên; cấp học bổng, học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trang thiết bị y tế; khám sàng lọc cho phụ nữ mang thai và dinh dưỡng cho trẻ em.

  1. Ưu tiên 5: Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Hỗ trợ đào tạo cán bộ, trang bị trang thiết bị thể dục thể thao; phát triển du lịch bảo tổn, nghiên cứu phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa.

  1. Cơ quan đầu mối về công tác vận động viện tro phi Chinh nước ngoài

- Tên cơ quan: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau

- Điện thoại: 02903837139

- Email: camaupeace@gmail.com

- Địa chỉ: Số 69, Đường 1/5, Phường 5, Tp.Cả Mau, tình Cà Mau Fax: 0293825649

 

Tác giả bài viết: