Bình Dương
18/02/2022 5:19 CH 656 lượt xem
Cỡ chữ +-

Thông tin về nhu cầu vận động viện trợ của tỉnh Bình Dương

 

1. Thông tin chung về Bình Dương:

- Diện tích: 2.694,42 km

- Dân số: 2,456 triệu người

- Dân tộc: Có 24 dân tộc thiểu số với khoảng 28,266 người. Trong đó, dân tộc Khơ me và Hoa chiếm đa số.

- Số đơn vị hành chính: 09 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 3 thành phố, 2 thị xã và 04 huyện) và 91 đơn vị hành chính cấp xã (42 xã, 45 phường, 04 thị trấn).

- Cơ cấu kinh tế: Theo báo cáo năm 2019, Bình Dương có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp – thuế sản phầm trừ trợ cấp sản phầm với tỷ trọng tương ứng 66,8% - 22,4% - 2,6% - 8,2%.

- Cơ cấu dân cư: Dân số thành thị chiếm 78%, dân số nông thôn chiếm 22%; Dân số năm chiếm 48%, dân số nữ chiếm 52%.

- Cơ cấu lao động: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh chiếm hơn 50% dân số, trong đó lao động nam chiếm 51,5%, lao động nữ chiếm 48,5%. Lực lượng lao động thành  thị chiếm hơn 79%, lực lượng lao động ở nông thôn chiếm gần 21%.

- Tỷ lệ hộ nghèo:

+ Tỉnh không có huyện nghèo theo quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. 

+ Hiện tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương.  Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh ban hành (hộ có thu nhập bình quân 1.200.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.400.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị), tỉnh có 3.808 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,31%) và 2.790 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,96%).

- Mức thu nhập bình quân đầu người: Theo báo cáo năm 2019, GRDP bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng.

2. Tình hình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương giai đoạn 2017-2019:

- Giá trị viện trợ giai đoạn 2017-2019:

Năm

Số tổ chức PCPNN tài trợ

Số dự án

Giá trị viện trợ giải ngân (USD)

2017

16

8

837.013

2018

12

7

187.226

2019

17

10

307.943

 

Lĩnh vực viện trợ:

Năm

Lĩnh vực 1

Lĩnh vực 2

Lĩnh vực 3

Các lĩnh vực khác

2017

Y tế

Giải quyêt vấn đề xã hội

Giáo dục đào tạo

Bảo tồn động vật hoang dã

2018

Y tế

Giải quyêt vấn đề xã hội

Giáo dục đào tạo

Bảo tồn động vật hoang dã

2019

Y tế

Giải quyêt vấn đề xã hội

Tài nguyên Môi trường

Bảo tồn động vật hoang dã

 

- Địa bàn viện trợ: Trong thời gian qua các địa phương trong tỉnh đều nhận được viện trợ của tổ chức PCPNN, tuy nhiên có sự tập trung tại các huyện, thị có nhiều khu công nghiệp như Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện còn nhiều hộ nghèo, khó khăn như Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên.

- Đối tượng viện trợ: Chủ yếu là người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh. 

3. Định hướng ưu tiên vận động viện trợ giai đoạn 2020-2022:

3.1 Giáo dục và đào tạo:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục;

- Hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ, cung cấp giáo viên tình nguyện;

- Cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học bổng đào tạo trong và ngoài nước.

3.2 Y tế: 

- Phát triển hạ tầng cơ sở y tế, xây dựng “Y tế thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương”;

- Hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực cho các trung tâm kiểm soát dịch bệnh.

3.3 Đào tạo, giáo dục nghề nghiệp: 

- Phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: xây dựng cơ sở và cung cấp trang thiết bị dạy nghề của hệ thống các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện.

- Đào tạo, dạy nghề gắn với tạo việc làm cho các đối tượng yếm thế.

3.4 Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn

- Hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao,nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh;

- Xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành, nghề, thủ công mỹ nghệ.

3.5 Giải quyết các vấn đề xã hội:        

- Giáo dục và giúp đỡ trẻ em có hoàn có khó khăn (như trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo, trẻ em không nơi nương tựa);

- Hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người cận nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; 

- Tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn lao động và tai nạn do thiên tai.

3.6 Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và trợ cứu khẩn cấp:

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường;

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

3.7 Văn hóa, thể thao và du lịch

- Hỗ trợ bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và văn hóa phi vật thể, văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số (cụ thể: Bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử; Bảo tồn làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề gốm truyền thống; Bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số);

- Hỗ trợ trang thiết bị cho thể thao cộng đồng, thể thao người khuyết tật;

- Hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.

4. Cơ quan đầu mối về công tác PCPNN ở địa phương:

4.1 Cơ quan đầu mối về vận động viện trợ PCPNN: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ: Tầng 12A Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại: 0274.3500491

- Email: lhbinhduong@gmail.com

4.2 Cơ quan đầu mối về hoạt động của các tổ chức PCPNN: Sở Ngoại vụ Bình Dương

- Địa chỉ: Tầng 19 Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại: 0274.3824805

- Email: songoaivu@binhduong.gov.vn

Tác giả bài viết: