Các tổ chức PCPNN tại Vĩnh Phúc

STT Số
GĐK
Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại
GĐK
1 20 CARE International
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế 20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triển doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPĐD