Các tổ chức PCPNN tại Tuyên Quang

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 311 The McKnight Foundation – Dừng hoạt động Mỹ 28/5/2018 Bảo vệ môi trường ĐKHĐ