Các tổ chức PCPNN tại Thừa Thiên – Huế

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 10 Agence Universitaire de la Francophonie AUF Canada 11-04-18 Hỗ trợ giảng dạy, học và nghiên cứu tiếng pháp tại VN VPĐD
2 33 Atlantic Philanthropies AP Bermuda 04-11-18 Phát triển giáo dục, y tế, giảm nghèo và phát triển cộng đồng VPĐD
3 50 Australian Volunteers Internaitonal AVI Úc 09-06-20 Cung cấp tình nguyện viên VPĐD
4 343 Aomori Social Welfare Group Nhật Bản 15-02-19 Đào tạo tiếng Nhật và đào tạo hộ lý chăm sóc người già ĐKHĐ
5 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 03-07-18 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
6 7 Gruppo di Volontariato GVC Italia 04-11-18 Phát triển kinh tế nông thôn, bảo vệ môi trường và hỗ trợ người khuyết tật VPĐD
7 29 Marie Stopes International MSI Anh 11-10-18 chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao năng lực cộng đồng VPĐD
8 45 Medisch Comite’-Nederland-Vietnam MCNV Hà Lan 04-02-18 Y tế, phát triển cộng đồng và giảm nghèo, chuyển giao công nghệ và tư vấn phát triển phi lợi nhuận (các khoản quỹ thu được đều nhằm sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và phát triển ở Việt Nam VPĐD
9 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 12-11-19 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
10 40 Norwegian People’s Aid NPA Nauy 10-10-19 Hỗ trợ rà phá bom mìn vật liệu chưa nổ, phục hồi môi trường, truyền thông giảm thiểu hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và hỗ trợ phát triển VPĐD
11 35 Operation Smiles Inc. OS Mỹ 19/3/2014 – 19/3/2019 Y tế VPĐD
12 21 Plan International PLAN Quốc tế 20/6/2013 – 20/6/2018 Y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cộng đồng và cứu trợ khẩn cấp VPĐD
13 4 Popular Services International PSI Mỹ 31/1/2018 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
14 23 Program for Appropriate Technology in Health PATH Mỹ 20/6/2023 Y tế VPĐD
15 42 Project Orbis, INC ORBIS Mỹ 12/12/2014-12/12/2019 Hỗ trợ xây dựng năng lực chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt VPĐD
16 18 Rosa Luxemburg Stiftung RLS Đức 25-04-23 Xây dựng năng lực, bình đẳng xã hội, phát triển bền vững, môi trường, chống biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội VPĐD
17 31 Save the Children International SCI Quốc tế 4/11/2018
12/12/2014-04/11/2018
Chăm sóc sức khỏe tập trung ở trẻ em, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu VPĐD
18 22 The Fred Hollows Foundation (dừng hoạt động) FHF Australia 20/6/2013 – 20/6/2018 Hỗ trợ kỹ thuật về thuỷ tinh thể và trang thiết bị mắt, chăm sóc mắt cộng đồng, đào tạo mổ đục thuỷ tinh thể và cung cấp trang thiết bị VPĐD
19 48 The International Federation of Red Cross anh Red Cresent Societies IFRC Thụy Sỹ 12/3/2015-12/3/2020 Giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa, cứu trợ và phục hồi sau thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu, y tế và an sinh xã hội VPĐD
20 25 Vietnam Assistance for the Handicapped VNAH Mỹ 3/7/2013 – 3/7/2018 Hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ nghiên cứu, phổ biến pháp luật, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng VPĐD
21 28 World Wild Fund for Nature WWF Quốc tế 07/1/2015-07/1/2019 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
22 16 The International Center IC Mỹ 01-06-19 Hỗ trợ rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc sức khoẻ tâm thần, viện trợ nhân đạo ĐKHĐ
23 416 Viet Nam Education and Social Assitance Foundation VESAF Mỹ 08-02-21 Hỗ trợ phát triển giáo dục, phát triển nông thôn tổng hợp và cứu trợ khẩn cấp ĐKHĐ
24 252 War Legacies Project WLP Mỹ 06-10-20 Phát triển cộng đồng và giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
25 25 Roots of Peace ROP Mỹ 31-05-19 Phát triển nông nghiệp và nông thông ĐKHĐ
26 259 Library of Vietnam Project, Inc LOVP Mỹ 28-10-20 Hỗ trợ phát triển cộng đồng ĐKHĐ
27 114 The Development of Vietnam Endeavors Fund DOVE Fund Mỹ 23-05-19 Hỗ trợ giáo dục, cung cấp nước sạch và chăm sóc sức khỏe ban đầu ĐKHĐ
28 24 Sunflower Mission SM Mỹ 08-02-19 Giáo dục và đào tạo ĐKHĐ
29 23 Institute for Social and Environment Transition ISET Mỹ 13-07-19 Phát triển bền vững môi trường và xóa đói giảm nghèo ĐKHĐ
30 421 Fédération Handicap International Pháp 10-04-21 Phòng ngừa tai nạn giao thông, nghiên cứu dị tật bẩm sinh, an sinh xã hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tậ ĐKHĐ
31 222 Dreams Fulfilled Relief Organization DFRO Canada 05-06-20 Hỗ trợ người nghèo và trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
32 348 Deutscher Genossenschafts Und Raiffeisenverband e.V. DGRV Đức 09-05-19 Hỗ trợ xây dựng năng lực hoạt động của các Hợp tác xã ĐKHĐ
33 255 Development Workshop DW Pháp 06-10-20 Viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ĐKHĐ
34 47 Blue Dragon Children’s Foundation BDCF Ô-xtơ-rây-li-a 20-06-23 Giáo dục và đào tạo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn VPDA
35 298 Aid to Children Without Parents, Inc. ACWP Mỹ 13-02-21 Giúp đỡ trẻ em có hoàn cản khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
36 45 Medisch Comite’-Nederland-Vietnam MCNV Hà Lan 02-04-23 Y tế, phát triển cộng đồng và giảm nghèo, chuyển giao công nghệ và tư vấn phát triển phi lợi nhuận (các khoản quỹ thu được đều nhằm sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và phát triển ở Việt Nam) VPDĐ
37 42 International Center for Research in Agroforestry ICRAF Quốc tế 23-05-23 Nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, an ninh lương thực và phát triển kinh tế VPDA
38 400 Saemaul Globalization Foundation SGF Hàn Quốc 29-06-20 Hỗ trợ phát triển nông thôn ĐKHĐ
39 25 Alliance Anti Trafic AAT Pháp 11-04-23 Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán và lạm dụng tình dục VPDA
40 96 We Effect Thụy Điển 16-05-21 Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội nông thôn VPDA
41 285 Vietnam Health, Education anh Literature Projects VNHELP Mỹ 19-12-20 Trợ giúp về giáo dục, y tế (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
42 317 The German Caritas Association GCA Đức 17-06-21 Hỗ trợ các mặt về y tế, giáo dục, đào tạo nghề và xã hội cho người khuyết tật ĐKHĐ
43 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 18-10-23 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD
44 53 Foundation for International Development/Relief FIDR Nhật Bản 06-12-23 Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, cải thiện an ninh lương thực và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng VPĐD
45 103 The Beth Israel Deaconess Medical Centre, Inc BIDMC Mỹ 06-12-23 Hỗ trợ y tế VPDA