Các tổ chức PCPNN tại Tây Ninh

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 10 Bill, Hillary and Chelsea clinton Foundation Clinton Foundation Mỹ 17/11/2020 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
2 68 Christina Noble Children’s Foundation CNCF Anh 18/03/2019 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
3 21 Saigon Children’s Charity SCC Anh 04-11-18 Giáo dục, đào tạo nghề, giảm nghèo và phát triển cộng đồng VPDA
4 19 Family Health International FHI360 Mỹ 14-05-23 Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy VPĐD
5 54 Winrock International WI Mỹ 11-07-23 Hỗ trợ bảo tồn nguồn lực tự nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu ĐKHĐ
6 65 Room to Read RtR Mỹ 04-11-23 Hỗ trợ phát triển giáo dục VPDA