Các tổ chức PCPNN tại Quảng Ngãi

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 19 Family Health International FHI360 Mỹ 14-05-23 Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy VPĐD
2 263 Chen-Yung Memorial Foundation CYMF Mỹ 11-11-20 Xây dựng và phát triển nhà cho người nghèo hỗ trợ giáo dục và phát trển cộng đồng ĐKHĐ