Các tổ chức PCPNN tại Phú Yên

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 282 Solidarites Jeunesses SJ Pháp 10-12-20 Cung cấp tình nguyện viên, phát triển cộng đồng ĐKHĐ
2 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 11-04-23 Nâng cao năng lực về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và quyền của người lao đọng, giới và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường VPDA