Các tổ chức PCPNN tại Phú Thọ

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 32 Bread for the World – Protestant Development Service – Dừng hoạt động BfdW – PDS Đức 04-11-18 Xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn tổng hợp, nâng cao  năng lực, nâng cao vị thế của phụ nữ, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, anh ninh lương thực và bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em VPĐD
2 94 Good People International GPI Hàn Quốc 06-04-22 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động