Các tổ chức PCPNN tại Ninh Thuận

STT Số GĐK Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 38 ActionAid International AAI Quốc tế 07-08-2019 Phát triển nông thôn bền vững, quyền trẻ em, quyền phụ nữ, bình đẳng giới, giảm nghèo, tín dụng vi mô, hỗ trợ tư vấn chính sách, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực và sinh kế VPĐD
2 44 Bremen Overseas Research and Development Association BORDA Đức 20-06-23 Hỗ trợ phát triển công nghệ xử lý nước thải trong sản xuaatsa và sinh hoạt VPDA
3 210 Catalyst Foundation Mỹ 07-11-2020 Giúp đỡ cộng đồng, trẻ mồ côi,  trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
4 32 Dillon International (Dừng hoạt động) DI Mỹ 04-11-2018 Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
5 62 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 10-10-2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPDA
6 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 03-07-2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
7 127 Fondation Raoul Follereau FRF Pháp 20-06-2019 Hỗ trợ bệnh nhân phong hòa nhập cộng đồng ĐKHĐ
8 38 International Development Enterprises – Dừng hoạt động 2018 IDE Mỹ 14-05-2018 Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật các dự án phát triển nông thôn VPDA
9 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 12-11-2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
10 22 The Fred Hollows Foundation (Dừng hoạt động) FHF Ô-xtơ-rây-li-a 20-06-2018 Hỗ trợ kỹ thuật về thuỷ tinh thể và trang thiết bị mắt, chăm sóc mắt cộng đồng, đào tạo mổ đục thuỷ tinh thể và cung cấp trang thiết bị VPĐD
11 311 The McKnight Foundation – Dừng hoạt động Mỹ 28-05-2018 Bảo vệ môi trường ĐKHĐ
12 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ 16-05-2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
13 250 VietNam les Enfants de la Dioxine VNED Pháp 23-09-2017 Bảo trợ xã hội, trao học bổng, tín dụng vi mô và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ĐKHĐ
14 91 Wildlife At Risk WAR Mỹ 29-05-2020 Bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã VPDA
15 15 World Vision International WVI Mỹ 25-04-2018 An ninh lương thực, nông nghiệp nước sạch vệ sinh môi trường, tái tạo năng lượng bền vững, tài chính vi mô, phát trển kinh tế, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, và cứu trợ khẩn cấp, biến đổi khí hậu, giáo dục phát triển và giáo dục trẻ em mầm non, bảo trợ trẻ em, y tế, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em, xây dựng năng lực, sự tham gia và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam VPĐD
16 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 07-01-2019 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
17 61 Societe de Cooperation Pour le Development International SOCODEVI Canada 25-07-2019 Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho các HTX ĐKHĐ
18 370 BeCause For Hope Mỹ 07-11-2019 Hỗ trợ cộng đồng vùng nông thôn có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em ĐKHĐ
19 387 Resurge International Mỹ 13-03-2020 Hỗ trợ phát triển y tế ĐKHĐ
20 384 Vetonamu Ni Risou No Manabyia Wo VRM Nhật Bản 02-03-2020 Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật ĐKHĐ
21 149 Mekong Plus France Pháp 20-06-2019 Y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng ĐKHĐ
22 400 Saemaul Globalization Foundation SGF Hàn Quốc 29-06-20 Hỗ trợ phát triển nông thôn ĐKHĐ