Các tổ chức PCPNN tại Nghệ An

STT Số GĐK Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 13 Catholic Relief Services-United States Conference of Catholic Bishops CRS Mỹ 08-05-19 Nông nghiệp, phát triển y tế và giáo dục, viện trợ khẩn cấp, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
2 13 Regional Community Foresty Training Center for Asia& the Pacific RECOFTC Thái Lan 31-01-19 Quản lý rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bền vững ĐKHĐ
3 345 Korea Technology Commercialization Association KTCA Hàn Quốc 16-02-22 Hỗ trợ bảo trợ trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi), hỗ trợ tư vấn quản lý công nghệ và phát triển nhân lực ĐKHĐ
4 103 The Beth Israel Deaconess Medical Centre, Inc BIDMC Mỹ 06-12-23 Hỗ trợ y tế VPDA
5 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 11-04-23 Nâng cao năng lực về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và quyền của người lao đọng, giới và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường VPDA