Các tổ chức PCPNN tại Long An

STT Số GĐK Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 52 Latter- Day Saint Charities LDSC Mỹ 03-07-18 Phát triển cộng đồng, y tế, cứu trợ thiên tai và đào tạo tiếng Anh VPDA
2 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 11-04-23 Nâng cao năng lực về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và quyền của người lao đọng, giới và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường VPDA