Các tổ chức PCPNN tại Kon Tum

STT Số
GĐK
Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại
GĐK
1 53 Foundation for International Development/Relief FIDR Nhật Bản 06-12-23 Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, cải thiện an ninh lương thực và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng VPĐD